Các thế hệ giảng viên khoa Cơ sở Cơ bản nhân dịp 20-11-2020Giới thiệu Khoa Cơ sở Cơ bảnKết quả Olympic sinh viên cấp trường năm học 2020-2021Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2019-2020

Tin nổi bật

Xác suất thống kê không chỉ quan trọng trong công việc (nó là nền tảng của ngành trí tuệ nhân tạo) mà còn là cần thiết...
  Hướng dẫn tạo và quản lý lớp học trực tuyến với Google Meet, Calendar và Classroom.   Video hướng dẫn do...
1. Bài báo khoa học         Báo khoa học (tiếng Anh: “scientific paper” hay có khi viết ngắn là...
    TT   Tên đề tài   Chủ nhiệm đề...

Tin tức hoạt động

Hướng dẫn học tập

Nghiên cứu khoa học

Olympic Sinh viên