Skip to content Skip to navigation

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2017

Thông tin đào tạo

Nghiên cứu khoa học

Khoa Cơ sở - cơ bản sẽ tổ chức hội nghị báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học vào lúc 7 giờ 30 sáng ngày 20/6/2016Kính mời...

Đổi mới giáo dục

Thông tin đang được cập nhật

Trao đổi

Chào mừng cán bộ, giảng viên, công nhân viên và các em sinh viên trường Đại học Hàng Hải Việt Nam cùng trao đổi với...