Bộ môn Toán

BỘ MÔN TOÁN

1)      Trưởng bộ môn: Nguyễn Văn Trịnh

2)      Phó trưởng bộ môn: Phạm Thị Thu Hoài

3)      Địa chỉ văn  phòng: 505 - nhà  A6 – Trường Đại học Hàng Hải

4)      Số điện thoại văn phòng: 02253735676

 

5)      Giới thiệu chức năng nhiệm vụ và lịch sử:

-         Bộ môn Toán gồm 22 cán bộ với 21 giảng viên, 01 giáo vụ. Trong đó, 07 trình độ Tiến sĩ, 02 NCS và 12 Thạc sĩ, 01 cử nhân là giáo vụ. Đáng chú ý, nhiều giảng viên được đào tạo chuyên môn tại những nước có nền khoa học phát triển hàng đầu như Nga, Pháp, Úc, Ba lan…

-         Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy các học phần Toán, trang bị kiến thức cơ bản cho sinh viên toàn trường nhằm tiếp thu các môn học cơ sở và chuyên ngành tiếp theo. Hàng năm, thành lập đội tuyển Olympic Toán thi cấp quốc gia và đạt nhiều giải cao.

-         Bộ môn được hình thành từ những ngày đầu của trường. Có những thời điểm nằm trong khoa cơ bản, có những lúc làm việc như bộ môn độc lập. Từ ngày 22/5/2015 bộ môn thuộc Khoa Cơ sở - Cơ bản.

-         Suốt chặng đường kể từ ngày thành lập, Bộ môn nhiều lần đạt danh hiệu Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều lần nhận bằng khen của Bộ giao thông vận tải.

 

6)      Các học phần đảm nhiệm:

 

STT

Tên học phẩn

học phần

Số tiết

Số

tín chỉ

Đối tượng học

Hệ đào tạo

1

Đại số

18101

45

3

SV  Kỹ thuật

Đại học

2

Đại số

Cao Đẳng Điện

18101C

30

2

SV Điện

Cao Đẳng

3

Giải tích

18102A

60

4

SV Kỹ thuật

Đại học

4

Giải tích

Cao Đẳng Điện

18102C

30

2

SV Điện

Cao Đẳng

5

Giải tích liên thông

108102LC

45

3

SV  Điện

Liên thông

6

Toán cao cấp

18120

60

4

SV Khoa Kinh tế

Đại học

7

Xác suất thống kê

18121

30

2

SV Kinh tế

và kỹ thuật

Đại học

8

Hàm phức và biến đổi Laplace

18117

30

2

SV ngành điện

 Đại học

9

Phương pháp tính

18115

30

2

Tự chọn

 Đại học

10

Lý thuyết tối ưu trong đóng tầu

18123

30

2

SV Khoa đóng tầu

 Đại học

11 Toán Chuyên Đề 18125 45 3 SV Kinh tế Đại học
12 Toán ứng dụng 18131 45 3 SV Kỹ thuật Đại học

 

7)  Giảng viên bộ môn:

 

STT

Họ và tên

Trình độ học vấn

Địa chỉ Email

1

Lê Đào Hải An

Tiến sĩ

haian441979@vimaru.edu.vn

2

Vũ Tuấn Anh

Thạc sĩ

anhvt246@vimaru.edu.vn

3

Hoàng Kim Chi

Thạc sĩ

kimchi2587@vimaru.edu.vn

4

Tạ Quang Đông

Thạc sĩ, NCS

dongtaquang@vimaru.edu.vn

5

Phạm Thị Ngọc Hà

Thạc sĩ

hapham@vimaru.edu.vn

6

Nguyễn Thị Hằng

Thạc sĩ

hang1903@vimaru.edu.vn

7

Nguyễn Thị Đỗ Hạnh

Tiến sĩ

nguyen.dohanh@vimaru.edu.vn

8

Đỗ Thị Hạnh

Thạc sĩ

dohanh@vimaru.edu.vn

9

Lê Thanh Hoa

Thạc sĩ

lethanhhoa@vimaru.edu.vn

10

Phạm Thị Thu Hoài

Thạc sĩ, NCS

phamthuhoai@vimaru.edu.vn

11

Hoàng Văn Hùng

Tiến sĩ

hunghvkhcb@vimaru.edu.vn

12

Nguyễn Lê Hương

Thạc sĩ

huongle@vimaru.edu.vn

13

Phạm Quang Khải

Thạc sĩ

khaiphamquang@vimaru.edu.vn

14

Phạm Văn Minh

Tiến sĩ

minhbmtoan@vimaru.edu.vn

15

Phạm Kim Phượng

Thạc sĩ

phamkimphuong@vimaru.edu.vn

16

Mai Văn Thi

Tiến sĩ

maivanthi@vimaru.edu.vn

17

Lê Thị Thúy

Thạc sĩ

thuylt.cscb@vimaru.edu.vn

18

Đặng Vân Thu Thủy

Thạc sĩ

dvthuy@vimaru.edu.vn

19

Nguyễn Văn Trịnh

Tiến sĩ

trinhnv@vimaru.edu.vn

20

Vũ Thị Vân

Thạc sĩ

vuvan315@vimaru.edu.vn

21

Nguyễn Văn

Tiến sĩ

vanxpo@vimaru.edu.vn

22

Nguyễn Thị Thu Hằng

Cử nhân

nguyenthithuhang@vimaru.edu.vn

 

8. Một số hình ảnh của bộ môn

 

Các giảng viên bộ môn nhân 60 năm ngày thành lập trường 

 

 

Các thế hệ giảng viên bộ môn ToánToán dịp 20-11-2015

 

 

Một số lãnh đạo bộ môn qua các thời kỳ

 

 

 

 

Admin

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagging: 

Giảng viên