Văn bản biểu mẫu

Tên văn bản - biểu mẫu Loại văn bản Đơn vị phát hành File đính kèm
Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế chi tiêu nội bộ trường ĐHHH Văn bản Trường ĐHHH PDF icon 1558-qd-dhhhvn_sua_doi_quy_che_CTNB.pdf, PDF icon Quy chế chi tiêu nội bộ - 1756-QĐ-ĐHHHVN_1.pdf
Quy chế chi tiêu nội bộ của trường ĐHHH VN ban hành ngày 29/9/2017 Văn bản Trường ĐHHH PDF icon Quy chế chi tiêu nội bộ - 1756-QĐ-ĐHHHVN_1.pdf, PDF icon 1558-qd-dhhhvn_sua_doi_quy_che_CTNB.pdf
Quyết định về việc khen thưởng dịp 1/4/2021 Văn bản Trường ĐHHH
Lịch sinh hoạt chi bộ khoa CSCB Văn bản Khoa CSCB Microsoft Office document icon Lich sinh hoat chi bo nam 2021.doc
Quy định về việc hỗ trợ kinh phí cho công trình KH, hội nghị KH Văn bản Trường ĐHHH PDF icon QD Ho tro kinh phi HN, Tap chi 2019.pdf
Quy định về việc biên soạn, thẩm định, sử dụng giáo trình Văn bản Trường ĐHHH PDF icon QD bsoan, thdinh, sd giao trinh.pdf
Quy định về việc ghi tên trường ĐHHH vào các công bố khoa học Văn bản Trường ĐHHH PDF icon QD ghi ten DHHH.pdf
Quyết định về việc giao đề tài NCKH cấp trường năm học 2020-2021 Văn bản Trường ĐHHH PDF icon QĐ-Đề tài NCKH cấp trường-2021-pages-1,20-21.pdf
Quyết định về việc biên soạn giáo trình năm học 2020-2021 Văn bản Trường ĐHHH PDF icon QĐ-Biên soạn giáo trình-2021.pdf
Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên Văn bản Trường ĐHHH PDF icon Quy dinh che do lam viec cua GV.pdf
Quy định về giờ thư viện và các miễn giảm liên quan Văn bản Trường ĐHHH PDF icon Quy dinh gio thu vien.pdf