Bộ môn Vật Lý

1)  Trưởng bộ môn:

2)  Phó trưởng bộ môn: Nguyễn Thị Xuân (Phụ trách bộ môn)

3)  Địa chỉ văn  phòng: Phòng 506- nhà  A6 - Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam

4)  Số điện thoại văn phòng: 02253735162

5)  Giới thiệu chức năng và lịch sử:

        Trong nhiều năm Bộ môn Vật lý là một trong những bộ môn độc lập trực thuộc Trường Đại học Hàng hải. Do có sự thay đổi về quản lý các đơn vị trong Trường, có thời kỳ Bộ môn Vật lý là bộ môn trực thuộc Viện Khoa học cơ bản và hiện tại Bộ môn Vật lý là đơn vị trực thuộc Khoa Cơ sở cơ bản.   

       Bộ môn Vật lý có nhiệm vụ giảng dạy hai học phần Vật lý 1 và Vật lý 2 nhằm  trang bị cho các em sinh viên khối ngành kỹ thuật kiến thức, tư duy nền tảng cần thiết, giúp các em chuẩn bị tốt, chủ động tiếp thu tốt các môn học cơ sở và môn học chuyên ngành. Nhiều thầy cô trong bộ môn còn tích cực tham gia các đề tài khoa học cấp trường, viết giáo trình phục vụ công tác giảng dạy của giảng viên, học tập của các em sinh viên trong trường. Một số thầy cô tham gia vào các đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, viết bài, đăng bài trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín trong và ngoài nước.

       Hàng năm, bộ môn tổ chức ôn tập, hướng dẫn đội tuyển môn Vật lý tham gia kỳ thi Olympic cấp quốc gia và đều đạt được nhiều giải cao. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao của các giảng viên Bộ môn Vật lý luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhiều thầy cô được nhận bằng khen của Bộ Giao thông  vận tải,

        Ngoài ra, với trình độ chuyên môn sâu, nghiệp vụ giảng dạy tốt nhiều thầy  cô trong bộ môn còn tham gia các lớp Ôn thi đại học được nhiều học sinh và phụ huynh tin tưởng, tín nhiệm.

6)  Cơ sở vật chất:

        Văn phòng Bộ môn đặt tại phòng 506 tòa nhà A6. Tại đây Bộ môn thường tổ chức các cuộc họp bộ môn, các buổi trao đổi chuyên môn, chấm thi hết học phần và tổ chức các buổi gặp gỡ tiếp xúc trong các dịp kỷ niệm 20/11 hay ngày thành lập trường. 

        Ngoài ra, bộ môn còn có một phòng thí nghiệm đặt tại phòng 209 nhà B5 khu Giảng đường B Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Phòng thí nghiệm được nhà trường trang bị để các em sinh viên bước đầu làm quen với phòng thí nghiệm – là một trong các kỹ năng cơ bản của sinh viên đại học. Tại đây các em sinh viên được hướng dẫn thực hiện một số thí nghiệm vật lý, bước đầu xử lý, đánh giá các quy trình và kết quả thí nghiệm.

STT

Chức năng

Địa điểm

Vật dụng trong phòng thí nghiệm

Phòng 1

Tiến hành thí nghiệm Vật lý Đại cương

Phòng 209 B5

Một số bộ thí nghiệm Vật lý đại cương

 

7)  Các học phần đảm nhiệm:

STT

Tên học phẩn

học phần

Số tiết

Số tín chỉ

Đối tượng học

Hệ đào tạo

1

Vật lý 1

18201

45

3

SV kỹ thuật

Đại học

2

Vật lý 2

18202

45

3

SV kỹ thuật

Đại học

 

8)  Giảng viên bộ môn:

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Trình độ học vấn

Địa chỉ email

   1          

Nguyễn Ngọc Khải

10– 9 – 1979

Thạc sỹ Vật lý

khainn@vimaru.edu.vn

   2          

Nguyễn Thị Minh Ngọc

05– 7 – 1978

Thạc sỹ Vật lý

nguyenminhngoc@vimaru.edu.vn

   3          

Lê Mỹ Phượng

25– 4 – 1978

Thạc sỹ Vật lý

phuongltm78@vimaru.edu.vn

   4          

Nguyễn Trọng Tâm

22- 01- 1984

Thạc sỹ Vật lý

nguyentrongtam@vimaru.edu.vn

     5          

Nguyễn Văn Minh

31– 7 – 1979

Tiến sĩ Vật lý

nguyenvanminh@vimaru.edu.vn

     6          

Vũ Thị Trà

20– 3 – 1980

Thạc sỹ Vật lý

tragiang1980@vimaru.edu.vn

     7          

Phạm Đồng Bằng

12–10 –1980

Thạc sỹ Vật lý-NCS

phambang@vimaru.edu.vn

     8          

Nguyễn Thị Xuân

01–11 –1982

Thạc sỹ Vật lý-NCS

nguyenxuan82@vimaru.edu.vn

     9          

Đỗ Lệ Quyên

25– 2 – 1988

Thạc sỹ Vật lý

lequyensphn@vimaru.edu.vn

  10          

Nguyễn Anh Đức

05– 9 – 1989

Thạc sỹ Vật lý

ducna@vimaru.edu.vn

   11          

Nguyễn Thị Nhàn

13–12 –1989

Thạc sỹ Vật lý

nguyennhanhp1989@vimaru.edu.vn

 

Admin

 

Giảng viên