TS. Nguyễn Văn Minh

Bộ môn: 

TS. Nguyễn Văn Minh

 

Năm sinh: 1979

Dân tộc: Kinh                Tôn giáo: Không

 

Chức danh: Giảng viên, bộ môn Vật lý

Công tác tại ĐHHH từ năm 2008

Địa chỉ email: nguyenvanminh@vimaru.edu.vn

 

Tốt nghiệp Đại học ngành Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội, 2006

Thạc sĩ Khoa học Vật liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội, 2008

Tiến sĩ Khoa học Vật liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội, 2019

Chuyên ngành nghiên cứu khoa học: Khoa học vật liệu, vật liệu điện tử, vật liệu có cấu trúc micromet và nanomet, công nghệ vi cơ điện tử, công nghệ vi hệ thống (Materials science, electronic materials, nano&micro-texturized surface structures, MEMS, microsystem)

 

Trang web cá nhân: https://www.researchgate.net/profile/Minh_Nguyen279

CV cá nhân: 

Giảng viên