Khoa Cơ sở - Cơ bản

KHOA CƠ SỞ - CƠ BẢN

                                               

I. Chức năng, nhiệm vụ:

Quản lý và tổ chức giảng dạy các môn Khoa học Cơ sở và cơ bản: Toán, Vật lý, Cơ học, Sức bền vật liệu, hình họa cho sinh viên hệ chính quy, liên thông và tại chức. 

 

II. Lịch sử hình thành:                 

Khoa cơ bản được thành lập lần thứ nhất vào năm 1976 (thuộc Đại Học Hàng Hải) gồm các bộ môn Toán, Lý, Hóa, Hình họa vẽ kỹ thuật, cơ học, sức bền vật liệu, triết học, giáo dục thể chất, ngoại ngữ,…

Những năm đầu của thập kỷ 1990 Khoa phân tách thành các bộ môn hoạt động độc lập.

Tháng 9 Năm 2009: Thành lập Viện khoa học cơ bản gồm 3 bộ  môn: Toán, Lý, Hóa và Viện Khoa học Cơ sở gồm các bộ môn Cơ học, Sức bền vật liệu, hình họa….                   

Ngày 22 tháng 5 năm 2015: Thành lập Khoa Cơ sở-Cơ bản  gồm 5 bộ môn Toán, Lý, Cơ học, Hình họa, Sức bền vật liệu.  

 

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1) Trưởng khoa:       Tiến sĩ Phạm Văn Minh (từ ngày 06/09/2016)     

2) Địa chỉ: Phòng 505B - nhà A6, 484 Lạch Tray-Ngô Quyền-Hải Phòng;

Điện thoại cơ quan: (02253) 736958

Email: cscb@vimaru.edu.vn

Website: cscb.vimaru.edu.vn

3)  Giáo vụ : Nguyễn Thị Thu Hằng

Địa chỉ:  Phòng 507B – nhà A6 – trường Đại học Hàng Hải                                                

Điện thoại giáo vụ: (02253) 736958                                        

4) Bí thư chi bộ: Tiến sĩ Phạm Văn Minh

5) Chủ tịch Công đoàn: Thạc sĩ Vũ Tuấn Anh      

6) Bí thư chi đoàn giáo viên: Thạc sĩ Vũ Tuấn Anh      

7) Bộ môn trực thuộc: gồm có 5 bộ môn: Toán, Lý, Cơ học, Hình họa, Sức bền vật liệu.

8) Giảng viên: có 56 giảng viên

10) Cơ sở vật chất được giao quản lý:

- Phòng Thí nghiệm Vật Lý đại cương;

- Phòng Thí nghiệm Sức bền Vật liệu.

 

IV.  Những thành tích tiêu biểu đã đạt được trong 60 năm qua:

-  Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Giao Thông Vận tải cho Viện Khoa học Cơ bản và Viện Khoa học Cơ sở ( hai đơn vị có các bộ môn hợp thành khoa Cơ sở Cơ bản) vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013-2014 ( quyết định ký năm 2015);

- Danh hiệu tập thể Lao động Xuất sắc năm học 2014-2015;

- Trong phong trào Olympic Toán học và Cơ học sinh viên toàn quốc, các sinh viên ĐHHHVN đã đạt được:

 - Toán ( Giải tích và Đại số) : 04 giải Nhất, 09 giải Nhì , 41 giải Ba, 21 giải Khuyến khích (1999-2015);

 - Cơ:  

+ Giải Nhất đồng đội các năm 1993,1994,1999, 2000;

+ Giải Nhì đồng đội các năm: 1991,1996,1998, 2001;

+ Giải Ba đồng đội các năm: 2005, 2015;

+ Giải Nhì đồng đội Môn Ứng dụng tin học trong cơ học: 2012, 2013.

 

V. Liên hệ

Khoa cơ sở, cơ bản - Đại học Hàng hải Việt Nam

Nhà A6- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Điện thoại: (02253) 736958 

Website:cscb.vimaru.edu.vn

Email: cscb@vimaru.edu.vn

 

Admin