Tài liệu giảng dạy

Tên tài liệu Mã học phần Bộ môn Chuyên ngành Tải về
Sức bền vật liệu 2 18503 Bộ môn Sức bền vật liệu SV ngành kỹ thuật Microsoft Office document icon 01 - TRANG BIA 2.doc, PDF icon 02 - Sức bền vật liệu 2.pdf
Sức bền vật liệu 1 18502 Bộ môn Sức bền vật liệu SV ngành kỹ thuật PDF icon 01 - TRANG BIA.pdf, PDF icon 02 - Sức bền vật liệu 1.pdf
Strength of materials 2 18503 Bộ môn Sức bền vật liệu PDF icon strength of materials 2.pdf
Strength of materials 1 18502 Bộ môn Sức bền vật liệu PDF icon strength of materials 1.pdf
Đề cương chi tiết học phần Xác suất thống kê 18121 Bộ môn Toán SV ngành Kinh tế, SV ngành kỹ thuật Microsoft Office document icon XSTK-18121-CDIO.doc
Đề cương chi tiết học phần Toán cao cấp 18124 Bộ môn Toán SV ngành kỹ thuật Microsoft Office document icon TCC-18124_CDIO.doc
Đề cương chi tiết học phần Toán ứng dụng 18131 Bộ môn Toán SV ngành kỹ thuật PDF icon TUD-18131-CDIO.pdf
Bài giảng Toán ứng dụng 18131 Bộ môn Toán SV ngành kỹ thuật PDF icon toanungdung_p001-201.pdf, PDF icon Bang tra Thong ke.pdf
Đề cương chi tiết học phần Toán Chuyên Đề 18125, 18125H Bộ môn Toán SV ngành Kinh tế Microsoft Office document icon TCD-18125-CDIO.doc
Bài giảng Toán Chuyên Đề 18125, 18125H Bộ môn Toán SV ngành Kinh tế PDF icon toan chuyen de1-155-161.pdf, PDF icon Bang tra Thong ke.pdf