ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc

Bộ môn: 

ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc

 

Năm sinh: 1978

Dân tộc: Kinh                Tôn giáo: Không

 

Chức danh: Giảng viên, bộ môn Vật lý

Công tác tại ĐHHH từ năm 2000

Địa chỉ email: nguyenminhngoc@vimaru.edu.vn

 

Tốt nghiệp Cử nhân  ngành Vật lý- trường ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội. Tốt nghiệp năm 2000

Thạc sĩ ngành Vật Lý- trường ĐHKHTN Hà Nội. Tốt nghiệp năm 2004

 

Trang web cá nhân: Facebook Minh Ngọc

Giảng viên