Hướng dẫn học tập phần định thức

Định thức là một khái niệm quan trọng trong phần Đại số tuyến tính. Kiến thức này xuất hiện trong các học phần Toán cao cấp, Toán chuyên đề mà bộ môn Toán hiện đang giảng dạy. Ngoài ra việc vận dụng khái niệm cũng cần thiết để sinh viên tiếp tục học các môn chuyên ngành.

Dưới đây là một số video hướng dẫn tìm hiểu khái niệm này và thực hành tính định thức cấp 4.

 

1. Công thức khai triển định thức và quy tắc Sarius

 

2. Ví dụ cụ thể tính định thức cấp 4

 

3. Tính định thức và một số tính chất nâng cao

 

Nguyễn Thị Đỗ Hạnh

Tagging: