Phần xác định kích thước hay số hiệu của thanh trong phân chương ổn định.

Video giúp nắm chắc hơn cách tính kích thước hay số hiệu mặt cắt thanh ổn định.

 

 

TS. Vũ Anh Tuấn

Tagging: