Tính khung phẳng có xét đến độ đàn hồi của nút bằng phương pháp chuyển vị

Báo cáo của ThS. Đào Văn Lập, giảng viên bộ môn Sức bền vật liệu, trình bày trong hội thảo khoa học Khoa Cơ sở cơ bản dịp kỷ niệm 65 năm thành lập trường Đại học Hàng Hải Việt Nam.