Analysing Productivity in Vietnamese Seafood Processing Firms: A Control Function Approach

Một bài báo của TS. Nguyễn Văn cùng các đồng nghiệp, đăng trên The Journal of Asian Finance, Economics and Business tháng 2/2021.

Dưới đây là đường link của bài báo:

http://koreascience.or.kr/article/JAKO202104142209603.page