Hướng dẫn thực hành tìm ma trận nghịch đảo

Ma trận nghịch đảo là một nội dung được giảng dạy trong nhiều học phần toán như Toán cao cấp, Toán chuyên đề. 

 

Dưới đây là video hướng dẫn thực hành tìm ma trận nghịch đảo của ma trận vuông cấp 2 và cấp 3 (không suy biến)

 

 

 

 

Nguyễn Thị Đỗ Hạnh

 

 

 

Giảng viên