Tổng hợp giờ tra cứu thư viện năm học 2020-2021 tính đến hết ngày 31/3/2021

Xin chuyển tiếp đến các thầy cô email của Thư viện.

“Kính gửi Thủ Trưởng các đơn vị, Thư viện kính gửi Bảng tổng hợp giờ tra cứu Thư viện năm học 2020 -2021 tính đến hết ngày (31/3/2021). Kinh mong các Thầy (Cô) thông báo cho giảng viên đơn vị mình được biết. Trân trọng cảm ơn.”

 

 

File đính kèm: