Tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I/2021

Công văn số 444/TB-ĐHHHVN về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I/2021.