Sức bền vật liệu 2

Trên cơ sở các kiến thức cơ bản đã được trang bị ở Sức bền vật liệu 1, học phần Sức bền vật liệu 2 cung cấp cho sinh viên những kiến thức cần thiết và phương pháp tính để giải quyết các trường hợp chịu lực phức tạp , các trường hợp chịu tải trọng động phổ biến nhất thường gặp  trong kỹ thuật, cách tính ổn định cho thanh chịu nén dọc, và tính  thanh cong phẳng.

Người biên soạn: Th.S Nguyễn Hồng Mai, Bộ môn Sức bền vật liệu – Khoa Cơ sở-cơ bản.

Tổng số trang: 91. Trong bản xem trực tiếp chỉ hiển thị 20 trang đầu tiên.

 

Mã học phần: 
Chuyên ngành: