Toán học trong đời sống

Header: 
[vn]Các ví dụ về toán học trong đời sống[/vn][us]Examples of Maths in life[/us]

[vn]

Nếu bạn chịu khó quan sát, bạn sẽ thấy toán xuất hiện ở những nơi tưởng chừng không cần tới nó. Tất cả chúng ta đều sử dụng toán học trong các ứng dụng hàng ngày cho dù chúng ta có biết có nó hay không. Từ chơi trò chơi đến chơi nhạc, toán học góp phần quan trọng để giúp học sinh phát triển khả năng sáng tạo của mình và biến giấc mơ thành hiện thực.

Học toán để làm gì?

Einstein đã nói: Làm thế nào mà toán học, một sản phẩm của tư duy con người, hoàn toàn độc lập với kinh nghiệm lại có thể tương thích một cách tuyệt vời với các đối tượng của thực tại vật lý đến như vậy?

Thật vậy, chỉ tại chúng ta không nghiên cứu chứ các nhà nghiên cứu và nhà khoa học, họ điều mang trong lòng sự ngạc nhiên đến kì lạ về sự tương quan giữa toán học và thực tế.

Toán học trong xây dựng.

Hỏi bất kỳ nhà thầu hoặc công nhân xây dựng nào và họ sẽ cho bạn biết tầm quan trọng của toán học khi xây dựng bất cứ thứ gì. Việc tính toán tổng lượng bê tong cần cho một công trình, đo chiều dài, chiều rộng và góc độ chính xác, và ước tính chi phí dự án chỉ là một vài trong số nhiều trường hợp mà trong đó cần dùng đến toán. Nhiều người cho rằng họ không có ý định làm việc trong lĩnh vực xây dựng nhưng ai cũng phải sở hữu một ngôi nhà cho riêng mình. Người có kiến thức về toán học có thể kiểm tra ước tính công việc và dự án, đảm bảo rằng họ đang nhận được giá trị tốt nhất.

Toán học ở trong cửa hàng tạp hóa

Một trong những nơi rõ ràng hơn để tìm những người sử dụng toán học trong cuộc sống hàng ngày là ở cửa hàng tạp hóa. Mua sắm tạp phẩm đòi hỏi nhiều kiến thức toán học từ nhân lên đến ước tính và tỷ lệ phần trăm, tính giá mỗi đơn vị, cân sản phẩm, tính tỷ lệ chiết khấu, và ước tính giá cuối cùng. Sự phức tạp của các phép tính sẽ tăng lên bằng cách kết hợp các phiếu giảm giá, bán hàng và điều chỉnh giá.

Toán giúp bạn tiết kiệm tiền

Nhiều chuyên gia khẳng định rằng nếu không có kỹ năng toán học thì mọi người không có xu hướng đầu tư, tiết kiệm, hoặc tiêu tiền dựa trên cảm xúc của họ. Người có kiến thức toán học nghèo thường gây ra những sai lầm lớn về tài chính như đánh giá thấp mức độ thu hút của lãi suất. Nếu nắm bắt triệt để các khái niệm tăng trưởng theo hàm mũ và lợi ích hỗn hợp sẽ có xu hướng quản lý nợ tốt hơn.

Lý thuyết số

Môn học nghiên cứu các tính chất của số tự nhiên, đã có tác dụng bất ngờ trong việc phục vụ cho mục đích chiến tranh – mật mã trong thông tin liên lạc (do nhà toán học người Anh Clifford Cocks phát hiện).

Hình ellipse

Dạng hình học đã được nhà toán học cổ Hy Lạp Menaechmus nghiên cứu từ hai nghìn năm trước, đã có sự tương ứng trong phát hiện của Kepler và Newton về quỹ đạo của các hành tinh trong hệ Mặt Trời.

Con số 4,669… (hằngsốFeigenbaum)

Được phát hiện bởi Mitch Feigenbaum năm 1975 bằng chiếc máy tính bỏ túi HP-65 của mình trong việc xác định hành vi của một phương trình đơn giản. Ông nhanh chóng rút ra kết luận rằng phát hiện này có tính phổ quát cao, đánh dấu sự chuyển tiếp từ có trật tự sang hỗn độn nhưng lại không được đồng tình. Cho đến khi thực nghiệm về Heli hóa lỏng khi được đốt nóng từ bên dưới đã xử sự đúng nhưng hiện phổ quát mà Feigenbaum đã miêu tả. Con số này còn xuất hiện khi có sự chuyển tiếp từ một dòng chảy trật tự sang chảy rối và thậm chí cả trong hành vi của nước nhỏ giọt từ vòi. Và một danh sách dài đằng đẵng các nghiên cứu khác có liên quan đến con số diệu kì này.

Chuyển động Brown + phương trình Black-Scholes

(Wikipedia về chuyểnđộng Brown và phươngtrình Black-Scholes): nằm ở trung tâm của mô hình về công thức tính giá quyền chọn Blask-Scholes trong tài chính chứng khoán. Phương trình này còn áp dụng được cho chuyển động của hàng trăm ngàn ngôi sao trong vũ trụ. Điều kì lạ là vũ trụ là tự nhiên, còn kinh doanh và tài chính là những thứ do con người tạo ra, vậy mà giữa chúng lại có điểm chung là cái nền Toán học.

Bài toán người bán hàng rong

Một vấn đề thường gặp ở các nhà sản xuất mạch điện tử phải khoan hàng chục nghìn lỗ trên các bản mạch, để giảm thiểu chi phí, vấn đề đặt ra là phải thiết kế làm sao cho không khoan trùng lỗ cũ và di chuyển ít nhất giữa các mũi khoan. Hay một bài toán tương tự là nếu một người bán hàng hay một nhà chính trị muốn di chuyển giữa các thành phố và nếu chi phí di chuyển giữa các thành phố được biết trước thì phải tìm cách di chuyển sao cho chi phí tối thiểu nhất có thể. Bài toán thứ 2 đã được giải với 49 thành phố ở Mỹ (1954), 24976 thành phố ở Thụy Điển (2004).

[/vn][us]

If you look hard enough, you’ll see math emerge from some of the most unlikely places. Fact is, we all use math in everyday applications whether we’re aware of it or not. From playing games to playing music, math is vital to helping students fine tune their creativity and turn their dreams into reality.

What do we study mathematics for?

Einstein said: “Mathematics, a product of human mind which is completely independent to experience, is wonderfully compatible with objects of reality?

Indeed, all of us don’t care but researchers and scientists. They have shown a strange wonder about the correlation between mathematics and reality.

Math helps you build things

Ask any contractor or construction worker and they’ll tell you just how important math is when it comes to building anything. Figuring the total amount of bags of concrete needed for a slab, accurately measuring lengths, widths, and angles, and estimating project costs are just a few of the many cases in which math is necessary in real life home improvement projects. Some people may say they don’t plan on working in construction and this may be true, but many will own a home at some point in their life. Armed with math, they will also have the ability to check the work and project estimates, ensuring they’re getting the best value.

Math is in the grocery store.

One of the more obvious places to find people using math in everyday life is at your neighborhood grocery store. Grocery shopping requires a broad range of math knowledge from multiplication to estimation and percentages, calculating price per unit, weighing produce, figuring percentage discounts, and estimating the final. The difficulty can be increased by incorporating coupons, sales, and adjusted pricing for bulk items.

Math help you save money

Many experts agree that without strong math skills, people tend to invest, save, or spend money based on their emotions. To add to this dilemma, those individuals with poor math fundamentals typically make greater financial mistakes like underestimating how quickly interest accumulates. A student who thoroughly grasps the concepts of exponential growth and compound interest will be more inclined to better manage debt.

Number theory

Number theory is a subject that study of the properties of natural numbers, which had unexpected effects in serving the warfare - cryptography in communications (which is discovered by Clifford Cocks, a British mathematician).

Ellipse

Two thousand years ago, a Greek mathematician named Menaechmus studied the shape we call illipse today. There is a coincidence between Kepler and Newton's discovery of the orbits of planets in the solar system and this shape.

The number 4,669 ... (Feigenbaum constant)

Feigenbaum constant was discovered by Mitch Feigenbaum in 1975 with his HP-65 laptop computer in defining the behavior of a simple equation. He quickly concludes that this finding is highly universal, marking the transition from disorderly to disconcerting. Until when the experiments on liquid helium heated from the side that treated the same as the universal solution then Feigenbaum had described. This number also occurs when there is a transition from an order flow to a turbulent flow and even in the behavior of dripping water. And a long list of other studies related to this magic number.

Brown Motion + Black-Scholes equations

(Wikipedia on Brown Motion and Black-Scholes Equations): Brown Motion + Black-Scholes equations locates in the center of the model of the Blask-Scholes pricing formula in financial securities. This equation also is applied to the motion of hundreds of thousands of stars in the universe. Strangely, the universe is natural, and business and finance are man-made things, but there is a common ground in mathematics.

The problem of street vendors

A common problem for electronic circuit manufacturers is to drill tens of thousands of holes in the circuit boards, so as to minimize the cost, we need to design a way to drill holes and move as less steps as possible. Similarly, a salesman or a politician wants to move between cities with the cost of moving is constant, they must find a way with minimum cost. The second problem was solved with 49 cities in the United States (1954), 24,976 cities in Sweden (2004).

[/us]

Hình minh họa: 

Kĩ năng ghi chép trên lớp

Header: 
[vn]Kĩ năng ghi chép trên lớp[/vn][us]Note-taking[/us]

[vn]

Tại sao phải ghi chép trên lớp?

Ghi chép trợ giúp bạn trong việc hiểu bài và ghi nhớ. Nó giúp bạn nhớ thông tin được dạy trong suốt khóa học và hữu ích cho việc ôn tập. Sự ghi chép của bạn cung cấp một khung bài học mà bạn có thể nghĩ, tổ chức và gợi nhớ các điểm và ý kiến liên quan.

Ghi chép như thế nào?

- Đầu mỗi trang nên ghi tên bài, chủ đề, giảng viên, ngày và số trang.

- Để lại nhiều khoảng trống để bạn có thể điền thông tin ở giai đoạn sau.

- Viết các từ khóa ở lần đầu tiên và sau đó sử dụng từ viết tắt (nhớ đảm bảo tính đồng bộ)

- Viết các cụm từ hơn là viết cả câu.

Các loại ghi chép khác nhau

Tuyến tính

- Tổ chức ý theo mức độ quan trọng.

- Tạo sự khác nhau của các chủ đề chính so với chủ đề phụ.

- Đưa các ý kiến hỗ trợ hay các ví dụ.

Phương pháp ba cột

- Phân chia trang giấy thành 3 cột.

- Sử dụng cột đầu tiên để ghi tiêu đề và các ý chính, cột thứ hai ghi ví dụ và sự soạn thảo, cột thứ 3 cho sự phản hồi cá nhân (ý tưởng, câu hỏi, sự tranh luận, các bình luận …)

Bản đồ tư duy

- Liên quan đến việc sắp xếp ý tưởng theo 1 hình thức không tuyến tính

- Giúp tạo ra những sự liên kết dựa trên các khái niệm và sự quan sát.

- Là cách hiệu quả để chỉ ra sự kết nối giữa các ý tưởng, chi tiết và chủ đề.

- Cho phép sự sáng tạo qua sử dụng màu sắc, tranh ảnh và kí hiệu.

Ghi chép những vấn đề gì?

- Cấu trúc của bài giảng

- Tập trung vào bố cục được đưa ra ở thời điểm bắt đầu bài giảng.

- Xác định nội dung giảng viên nhấn mạnh bằng việc tập trung vào: dấu hiệu trong câu nói và sự tạm dừng hay ngôn ngữ cơ thể.

Ghi nhớ: 1 bài ghi chép tốt cần:

- Dễ đọc, rõ ràng và dễ hiểu (kể cả sau 3 tháng).

- Ngắn gọn.

- Được tổ chức phù hợp với cách học.

- Liên quan tới cái bạn cần.

Nguồn: website trường ĐH Auckland

[/vn][us]

Why take notes?

Taking notes aids in your comprehension and retention. It helps you to remember information taught during the course and can be very useful for revision. Your notes provide a framework within which you can think about, organize and recall relevant points and ideas.

How do I take notes?

- Head page with the topic, subject, lecturer, date and page numbers

- Leave lots of space so you can add information at a later stage

- Write key words in full the first time and then use abbreviations (remember to be consistent)

- Write down phrases rather than whole sentences

Different types of notes

Linear

- Organize your ideas in a linear fashion in order of importance

- Differentiate your main topics from subtopics (different sub headings are useful for this)

- Give supporting details and/or examples

Three-column method

- Divide your page up into 3 columns

- Use the first column for headings and main points, the second column for examples and elaborations, and the third column for your personal responses (ideas, questions, criticism, comments, etc.)

Mind mapping

- Involves you organizing your ideas in a non-linear way

- Helps you to make conceptual and visual connections

- It is a useful way for showing connections between ideas, points and topics

- Also, allows additional creativity through the use of color, pictures and symbols

What do I write down?

- Search for structure in the lecture

- Focus on outlines given at the start

- Try to determine which the lecturer emphasizes by focusing on their: Vocal cues, verbal cues, pauses or postural cues

Remember: Good notes are

- Easy read, clear and easily understood (by you, even in three months time)

- Brief

- Organized to suit the way you learn

- Relevant to your needs

Source: the University of Auckland website

[/us]
Hình minh họa: 

Những điều cần biết về môn hình họa

Header: 
[vn]Những điều cần biết về môn hình họa[/vn][us]Things to know about Geometry – Technical Drawings[/us]

[vn]

Trong đời sống kỹ thuật bản vẽ kỹ thuật được coi như một thứ ngôn ngữ kỹ thuật vì nó là công cụ chủ yếu để diễn tả ý đồ của người thiết kế và là tài liệu chính để chỉ đạo quá trình thi công, sản xuất, quyết toán...

Tuy nhiên, một vấn đề được đặt ra là làm thể nào để biểu diễn các vật thể trong không gian Euclide ba chiều bằng các hình biểu diễn phẳng (hai chiều) trên giấy vẽ mà vẫn đảm bảo tính phản chuyển, tính tương đương hình học, tính trực quan…

Kỹ năng vẽ và đọc bản vẽ nó theo chúng ta từ khi còn là sinh viên đến sau khi tốt nghiệp ra trường và đi làm những công việc thuộc các ngành nghề kỹ thuật và một số ngành nghề phi kỹ thuật, song hành cùng người đi làm trong suốt quá trình làm việc của họ.

Bài giảng:

1.Bộ môn Hình họa- Vẽ kỹ thuật –Khoa CSCB – Trường ĐHHHVN, Bài giảng Hình họa – Vẽ kỹ thuật, 2017.

Tài liệu tham khảo:

1. Nguyễn Đình Điện, Đỗ Mạnh Môn, Hình họa, NXB Giáo dục, Hà Nội 1999.

2. Nguyễn Văn Hiến, Hình Học Họa Hình, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 5/ 2003.

3. Bộ môn Hình họa – Vẽ kỹ thuật –Khoa CSCB – Trường ĐHHHVN, Bài giảng Vẽ kỹ thuật, 2017.

4. Trần Hữu Quế, Vẽ kỹ thuật tập 1,2, NXB Giáo dục, Hà Nội 1999.

5. Nguyễn Quang Cự-Đặng Văn Cừ-Đoàn Như Kim, Vẽ kỹ thuật, NXB Giáo dục, Hà Nội 2001.

Tài liệu khác

1. Phạm Văn Nhuần. Phương pháp giải các bài toán Hình Học Họa Hình, NXB Khoa học kỹ thuật, 9/ 2003.

2. Trần Hữu Quế, Bài tập Vẽ kỹ thuật, NXB Giáo dục, Hà Nội 1999.

Lê Thị Mai, giảng viên bộ môn Hình họa – Vẽ kỹ thuật

[/vn][us]

In engineering field, technical drawings are considered as a technical language because they are basic tools to express designers’ intentions and primary documents to direct the process of manufacturing, production, etc.

However, one problem raised is that how to represent objects in 3-dimensional Euclide space using 2-dimensional figures on paper in order to ensure counter-transformation, geometric equivalence, visualization, etc.

Skills to draw and read drawings follow us when we are students until we graduate and have a job in technical fields and some non-technical areas.

Lecture notes:

1. Department of Geometric – Technical drawings, Faculty of fundamental science, Vietnam Maritime University, Geometric – Technical drawings lecture notes, 2017.

References:

1. Nguyen Dinh Dien, Do Manh Mon, Geometry, Education Publishing House, Ha Noi 1999.

2. Nguyen Van Hien, Geometry, Science and Technics Publishing House, Ha Noi 5/ 2003.

3. Department of Geometric – Technical drawings, Faculty of fundamental science, Vietnam Maritime University, Technical-drawings lecture notes, 2017.

4. Tran Huu Que, Technical-drawings Volume 1,2, Education Publishing House, Ha Noi 1999.

5. Nguyen Quang Cu, Dang Van Cu, Doan Nhu Kim, Technical-drawings, Education Publishing House, Ha Noi 2001.

Other references

1. Pham Van Nhuan, Methods to solve the problems of Geometry, Science and Technics Publishing House, 9/ 2003.

2. Tran Huu Que, Technical-drawings problems, Education Publishing House, Ha Noi, 1999.

Le Thi Mai, Lecturer of Department of Geometric – Technical drawings[/us]

Hình minh họa: 

Bí kíp vượt vũ môn thành công môn học Sức Bền Vật Liệu

Header: 
[vn]Bí kíp vượt vũ môn thành công môn học Sức Bền Vật Liệu[/vn][us]Tips to pass Strength of Materials[/us]

[vn]

Nói đến Sức bền vật liệu, hẳn ai trong những sinh viên kỹ thuật đều có những ấn tượng riêng. Có những bạn tìm thấy niềm đam mê của mình trong những kết cấu dầm chịu lực phức tạp, những biểu đồ nội lực, ứng suất thú vị, nhưng cũng có không ít những bạn sẽ cảm thấy rung mình khi nhắc đến cái tên Sức bền vật liệu. Nhưng một sự thật rõ ràng là tất cả các bạn sinh viên kỹ thuật đều đã vượt qua Sức bền vật liệu một cách ngoạn mục và trở thành những kỹ sư trên những công trường xây dựng, tinh thông trong việc thiết kế những chi tiết máy móc phức tạp. Vậy đâu là bí kíp để làm bạn với Sức bền vật liệu?

Tip 1: Trước hết hãy gạt bỏ tất cả những ‘lời đồn’ đã có từ rất lâu dành cho môn Sức bền vật liệu, bởi vì một cách vô tình, những tin đồn đó đang làm cho các bạn sinh viên thấy sợ hãi. Hãy bước vào kỳ học mới với tâm thế tự tin dành cho môn học, hãy học nó với tất cả sự nhiết huyết của tuổi trẻ. YOU CAN DO EVERYTHING!!!!!
Tip 2: Hãy chuẩn bị bài trước giờ giảng. Bạn không cần hiểu hết mọi điều viết trong giáo trình ngay từ lần đọc đầu tiên, nhưng việc đọc trước nội dung bài học giúp bạn chủ động hơn khi nghe giảng.
Tip 3: Chú ý hơn trong các ví dụ và các giờ chữa bài tập. Tập trung vào cách thầy cô truyền đạt kiến thức đến cách bạn, cách nhấn nhả câu chữ, cách dừng ngắt để phát hiện những điểm cần chú ý hơn khi giải bài toán Sức bền vật liệu.
Tip 4: Làm hết các bài tập đằng sau mỗi chương trong giáo trình. Việc làm bài tập giúp bạn trau dồi kỹ năng làm bài và phát hiện ra những sai lầm hay gặp.
Tip 5: Cuối cùng, hãy tự tin với kiến thức Sức bền vật liệu bạn đã có được. Bình tĩnh trong phòng thi và bạn sẽ đạt kết quả cao cho môn học đã từng là nỗi kinh hoàng với nhiều người này.

Trần Bảo Ngọc Hà, giảng viên bộ môn Sức bền vật liệu

[/vn] [us]

When talking about Strength of Materials, every technical student has their own memories. Someone has found their passion in combined loading structures, interesting internal force and stress diagrams. On the contrary, many students shiver as people refer to Strength of Materials. However, the fact is that all technical students have impressively passed Strength of Materials and become engineers on construction sites or designers of complicated machines. What are the tips to make friend with Strength of Materials?

Tip 1: First of all, please ignore ‘hearsay’ which has been put in Strength of Materials for a long time. Those hearsays make you scared. Go to new semester confidently and welcome the subject by your heart. YOU CAN DO EVERYTHING!!!!!
Tip 2: Prepare lesson content before lecture. You do not need to understand everything in notebook for the first time. Reading lesson content helps you be active in lecture.
Tip 3: Pay attention to examples and tutorials. Focus on your lecturer’s voice or pauses and how he/she instills knowledge to detect important points in solving the problems of Strength of Materials.
Tip 4: Solve all the problems after each chapter in your notebook. Doing assignments helps you practice your skills as well as discover frequent mistakes.
Tip 5: Finally, please be confident about the knowledge you have accumulated. Calming down in tests and you will get high result for the subject which used to be panic for many students.

Tran Bao Ngoc Ha, lecturer of Strength of Materials department

[/us]

Hình minh họa: 

Đối mặt với sự chần chừ

Header: 
[vn]Đối mặt với sự chần chừ[/vn][us]Dealing with procrastination[/us]

[vn]

Sự chần chừ diễn ra như thế nào?

Bạn ngồi xuống để bắt đầu làm bài về nhà … nhưng trước khi bạn bắt đầu, bạn cần kiểm tra nhanh hòm thư điện tử … viết cái gì đó trên Facebook … chộp 1 miếng snack … uống 1 ngụm nước ... … Và sau đó bạn nhân ra một giờ đã bay đi và đến giờ vào môn học tiếp theo.

Tại sao chúng ta chần chừ?

Bạn sử dụng thời gian như thế nào phụ thuộc vào giá trị bạn đặt lên việc bạn đang làm tại thời điểm hiện tại. Chúng ta có xu hướng đánh giá cao những nhiệm vụ cái mang lại lợi ích cho ta tức thời. Khi chúng ta chần chừ, chúng ta đang đánh giá 1 sự coi trọng cao hơn ở những việc làm này hơn là những hoạt động với những giải thưởng tức thời. Để dừng trì hoãn, bạn cần tăng giá trị của việc làm bài về nhà và giảm giá trị của những việc vặt kia đi.

Tăng giá trị của công việc

Nếu tôi làm bài về nhà bây giờ, tôi có thể: - Có thời gian ra ngoài vào cuối tuần này.
- Viết 1 bài luận tốt hơn và nhận điểm cao hơn.

Giảm giá trị của công việc

Nếu tôi bỏ những việc vặt vãnh này đi vì:
- Không có thứ gì thực sự thú vị trên mạng xã hội.
- Tôi có thể kiểm tra hòm thư điện tử khi tôi giải lao.
- Đồ ăn vặt làm lãng phí tiền.

Bạn ở hiện tại với bạn ở tương lai

Thêm vào đó, khi chúng ta quyết định chúng ta sử dụng thời gian như thế nào, chúng ta chỉ nghĩ về chúng ta ở hiện tại. Chúng ta không cân nhắc về tương lai không xa phía trước. Cái gì là hậu quả cho tương lai nếu bạn không làm bài về nhà bây giờ?
Bạn hiên tại: thích phương tiện truyền thông và cà phê, không làm bài về nhà.
Bạn tương lai: căng thẳng, hoảng sợ cả đêm trước hạn bài về nhà.

Quản lý sự sao nhãng

Mỗi ngày chúng ta lựa chọn cách chúng ta sử dụng thời gian. Dưới đây là 1 số viễn cảnh và hành động thay thế

Các phương tiện đại chúng

Đó là thói quen để kiểm tra nhanh hòm thư điện tử khi bạn đang làm bài về nhà … nhưng cố tập trung vào nhiệm vụ hiện tại và tránh sự chuyển đổi giữa các nhiệm vụ

Đọc lướt qua

Rất dễ để sao nhãng khi bạn đang tìm kiếm thông tin cho bài về nhà. Hãy rõ ràng về cái bạn đang tìm kiếm và lưu những bài báo thú vị để đọc sau.

Điện thoại

Những thông báo tức thời làm chúng ta mất tập trung và sao nhãng công việc hiện tại. Để điện thoại tắt trên bàn và trong chế độ yên lặng. Kiểm tra điện thoại như là 1 phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ và đặt giới hạn cho thời gian sử dụng.

Bạn bè

Rất khó để nói “Không” khi bạn của bạn đang có trò vui và bạn thì ngập ngụa làm bài về nhà. Tuy nhiên, nói “Đồng Ý” lúc này sẽ giảm thời gian bạn cần để hoàn thành bài về nhà và bạn sẽ lỡ những thứ khác tốt hơn.

Định hướng cho việc đối mặt với sự chần chừ

- Tăng giá trị của nhiệm vụ bạn đang tránh (làm bài về nhà, học …) và giảm giá trị của các hoạt động gây sao nhãng (đọc báo, phương tiện truyền thông).
- Cân nhắc tác động cho tương lai nếu bạn không làm bài về nhà bây giờ.
- Phát triển định hướng quản lý sự sao nhãng của bạn.
- Ghi nhớ: đừng nghiêm khắc với bản thân – mỗi người đều phải đấu tranh với sự chần chừ tại một vài thời điểm.

Nguồn: Auckland Uni

[/vn] [us]

How procrastination works?

You sit down to start working on your assignment … but before you start you just need to quick check your email … Post something on Facebook … Grab a snack … Get a drink ... … And then you realize an hour has flown by and it’s time for your next lecture.

Why do we procrastinate?

How you spend your time depends on the value you place on what you are doing at that moment. We tend to value tasks that reward us immediately. When we procrastinate, we are placing a higher value on these other activities with immediate rewards. To stop procrastinating, you need to increase the value of doing the assignment and decrease the value of messing about.

Increase task value

If I work on my assignment now, I can:
- Have time to go out this weekend.
- Write a better assignment and get a better grade.

Decrease task value

I can leave the other stuff because:
- There’s nothing really interesting on social media.
- I can check email when I take a break.
- Junk food is a waste of money anyway.

Present you vs. Future you

In addition, when we make decision about how we spend our time, we only think about our present selves. We don’t consider what it means for the not-too-distant future. What are the consequences for future you of not working on your assignment now?
Present you: enjoy social media and coffee, not working on your assignment.
Future you: Stressed and panicking the night before your assignment is due.

Managing distractions

Every day, we make choices about how we spend our time. Below are some scenarios and some alternative actions.

Social media

It’s tempting to quickly check social media while you are working on your assignment … but try to focus on the current task and avoid switching between tasks.

Browsing

It’s easy to get off track when you’re searching for information to include in your assignment. Be clear about what you’re looking for and save interesting articles to read later.

Phone

Instant notifications cause us to lose focus and tempt us with instant rewards. Keep your phone off the desk and on slient. Check your phone as a reward for completing your task and put a time limit on use.

Your friends

It’s hard to say “No” when your friends are going to have fun and you’re stuck doing your assignment.
However, saying “Yes” now will reduce the time you have to complete your assignment and you might miss out on something better closer to the deadline.

Strategies for dealing with procrastination

What strategies could you use next time you encounter a boring task?
- Increase the value of the task you’re avoiding (working on assignment, studying) and decrease the value of the procrastination activitt (browsing, social media).
- Consider the implications for future you of not working on the task now
- Develop strategies for managing your distractions.
- Remember: don’t be too hard on yourself – everyone struggles with procrastination at some point.

Source: Auckland Uni

[/us]

Hình minh họa: 

Pages