Thông tin đội tuyển Olympic Toán

[vn]

Lịch ôn tập

- Cuối tháng 12: Thông báo kế hoạch về các hoạt động Olympic.

- Nửa đầu của tháng 1: các bạn sinh viên đăng ký tham gia.

Lịch thi chọn đội tuyển

- Tháng 2: Tổ chức hướng dẫn ôn tập .

- Đầu tháng 3: Thi chọn đội tuyển cấp trường

- Tháng 3: Ôn tập cho đội tuyển được chọn

Lịch thi và địa điểm thi chính thức

Đầu tháng 4: Các đội tuyển lên đường dự thi tại các địa điểm theo quy định của ban tổ chức có thay đổi tùy theo từng năm.

Thành tích đạt được qua các năm của đội tuyển Olympic Toán

 

STT

Năm

Địa điểm dự thi

Giảng viên dẫn đoàn

Thành tích

1

1999

ĐH Giao thông VT Hà nội

Nguyễn Đức Trọng

Hoàng Văn Hùng

1 nhì, 1 ba,

2 khuyến khích

2

2000

ĐH Thủy lợi

Hoàng Văn Hùng

1 nhất,

1 khuyến khích

3

2001

ĐH Ngoại thương Hà nội

Hoàng Văn Hùng

1 khuyến khích

4

2002

ĐH Kinh tế quốc dân HN

Hoàng Văn Hùng

Phạm Văn Minh

1 ba,

1 khuyến khích

5

2003

ĐH Kỹ thuật Quân sự

Nguyễn Đức Trọng

Hoàng Văn Hùng

4 ba

6

2004

Đại học Quy Nhơn

Hoàng Văn Hùng

4 ba,

1 khuyến khích

7

2005

Đại học Sư Phạm Huế

Hoàng Văn Hùng

1 ba,

1 khuyến khích

8

2006

Đại học Đà Nẵng

Phạm Văn Minh

Nguyễn Thị Đỗ Hạnh

2 ba, 2 khuyến khích

9

2007

Đại học Vinh

Hoàng Văn Hùng

Nguyễn Thị Đỗ Hạnh

1 nhì, 3 ba,

5 khuyến khích

10

2008

Học viện Hải Quân, Nha Trang

Hoàng Văn Hùng

Nguyễn Thị Đỗ Hạnh

2 nhất, 5 ba,

1 khuyến khích

11

2009

Đại học Quảng Bình, Đồng Hới

Phạm Văn Minh

Nguyễn Đình Dương

2 ba,

2 khuyến khích

12

2010

Đại học Huế

Phạm Văn Minh

Nguyễn Thị Đỗ Hạnh

2 nhì, 4 ba

13

2011

Đại học Quy Nhơn

Nguyễn Thị Đỗ Hạnh

Phạm Quang Khải

3 ba,

1 khuyến khích

14

2012

Phú Yên

Hoàng Văn Hùng
Phạm Quang Khải

3 nhì, 3 ba

15

2013

Đại học Duy Tân, Đà Nẵng

Nguyễn Đình Dương
Phạm Quang Khải

3 ba,

1 khuyến khích

16

2014

ĐH Phạm Văn Đồng – Quảng Ngãi

Đồng Xuân Cường
Phạm Quang Khải

1 nhì, 3 ba,

1 khuyến khích

17

2015

Đại học Huế, thành phố Huế

Đồng Xuân Cường
Phạm Quang Khải

1 nhất, 1nhì,

2 ba, 1 khuyến khích

18

2016

Đại học Quy Nhơn, thành phố Quy Nhơn

Phạm Văn Minh

Đồng Xuân Cường

3 nhất, 1 nhì, 1 ba

19

2017

Đại học Phú Yên, tỉnh Phú Yên

Phạm Quang Khải

Vũ Tuấn Anh

2 nhì, 2 ba, 1 khuyến khích

(Bảng A)

 

[/vn] [us]

Schedule

- End of December: Announcement of the plan for Olympic activities.

Team selection schedule

Examination schedule and location of official examination

Achievements

 

No.

Year

Venues

Teachers

Achievements.

1

1999

Hanoi University of transport

Nguyễn Đức Trọng

Hoàng Văn Hùng

one 2nd prize, two 3rd prizes ,

two consolation prizes

2

2000

Water resources university

Hoàng Văn Hùng

one 1st prize,

one consolation prize

3

2001

Hà nội foreign trade university

Hoàng Văn Hùng

one consolation prize

4

2002

Ha Noi national ecomics university

Hoàng Văn Hùng

Phạm Văn Minh

One 3rd prize,

one consolation prize

5

2003

Military technical academy

Nguyễn Đức Trọng

Hoàng Văn Hùng

four 3rd prizes

6

2004

Quy Nhơn University

Hoàng Văn Hùng

four 3rd prizes,

one consolation prize

7

2005

Hue university of education

Hoàng Văn Hùng

One 3rd prize,

one consolation prize

8

2006

Đà Nẵng university

Phạm Văn Minh

Nguyễn Thị Đỗ Hạnh

two 3rd prizes,

two consolation prizes

9

2007

Vinh university

Hoàng Văn Hùng

Nguyễn Thị Đỗ Hạnh

one 2nd prize, three 3rd prizes, five consolation prizes

10

2008

Naval Academy, Nha Trang

Hoàng Văn Hùng

Nguyễn Thị Đỗ Hạnh

two 1st prizes, five 3rd prizes, one consolation prize

11

2009

Quảng Bình university, Đồng Hới province

Phạm Văn Minh

Nguyễn Đình Dương

two 3rd prizes, two consolation prizes

12

2010

Huế university

Phạm Văn Minh

Nguyễn Thị Đỗ Hạnh

two 2nd prizes, four 3rd prizes,

13

2011

Quy Nhơn university

Nguyễn Thị Đỗ Hạnh

Phạm Quang Khải

three 3rd prizes, one consolation prize

14

2012

Phú Yên province

Hoàng Văn Hùng
Phạm Quang Khải

three 2nd prizes, three 3rd prizes,

15

2013

Duy Tân university, Đà Nẵng province

Nguyễn Đình Dương
Phạm Quang Khải

three 3rd prizes, one consolation prize

16

2014

Phạm Văn Đồng university – Quảng Ngãi province

Đồng Xuân Cường
Phạm Quang Khải

one 2nd prize, three 3rd prizes,one consolation prize

17

2015

Huế university,Huế city

Đồng Xuân Cường
Phạm Quang Khải

one 1st prize, one 2nd prize, two 3rd prizes, one consolation prize

18

2016

Quy Nhơn university, Quy Nhơn city

Phạm Văn Minh

Đồng Xuân Cường

three 1st prizes, one 2nd prize, one 3rd prize

19

2017

Phú Yên university,Phú Yên provinces

Phạm Quang Khải

Vũ Tuấn Anh

two 2nd prizes, two 3rd prizes, one consolation prize. (Board A)

 

[/us]

 

 

 

Header: 
[vn]Thông tin đội tuyển Olympic Toán[/vn][us]Information about Mathematical Olympiad team[/us]
Hình minh họa: 

Giới thiệu kỳ thi quốc gia Olympic sinh viên môn toán

[vn]
I. MỤC ĐÍCH

Góp phần nâng cao chất lượng dạy và học toán, thúc đẩy phong trào học tập của sinh viên, đồng thời góp phần phát hiện, bồi dưỡng các sinh viên giỏi toán các trường đại học và cao đẳng.

II. PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC

Hàng năm Hội Toán học Việt Nam phối hợp với một trường đại học để tổ chức Kỳ thi Olympic Toán cho Sinh viên Toàn quốc.

Kỳ thi còn nhận được sự phối hợp tổ chức của các cơ quan đoàn thể khác như Bộ giáo dục và Đào tạo, Liên hiệp các hội khoa học và kĩ thuật Việt Nam.

Kỳ thi cũng nhận được sự tài trợ về vật chất của nhiều tổ chức và cá nhân.

III. THỂ LỆ

1. Kì thi tổ chức thi 2 môn độc lập: Đại số và Giải tích. Các trường dự thi một trong hai bảng: bảng A và bảng B. Giải thưởng trao cho từng môn và xếp hạng riệng theo từng bảng.

2. Quy định xét giải

- Xếp giải theo từng môn thi.

- Số giải bảng A không vượt quá 35%, số giải bảng B không vượt quá 15% tổng số sinh viên dự thi (của cả hai bảng). Trong từng bảng, tỉ lệ số sinh viên đạt giải nhất, nhì, ba là 1:2:3.

3. Quy định phân bảng

- Mỗi trường chỉ dự thi ở một bảng (cả 2 môn).

- Những trường có từ hai giải nhất trở lên trong những năm trước dự thi ở bảng A, các trường còn lại đăng kí tham dự một trong hai bảng.

4. Mỗi trường cử đoàn tham dự gồm Trưởng đoàn, các giáo viên khác và đội tuyển dự thi hai môn: Giải tích và Đại số. Mỗi sinh viên có thể dự thi một hoặc cả hai môn. Mỗi đội tuyển có tối đa 5 sinh viên cho mỗi môn thi.

IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Các em sinh viên quan tâm có thể truy cập vào các website của Hội Toán học www.vms.org.vn, www.vietmath.com, www.diendantoanhoc.net, …để tham khảo thêm.

[/vn][us]
I. Purposes

The Mathematics Olympic competition promotes and enhances the teaching and studying quality of Mathematics in universities, colleges and academies as well as discovers and encourages talented young individuals in terms of Mathematics.

II. The holding method of competition

Every year, Vietnam Mathematical Society combines with a Vietnamese university to organize The Mathematics Olympic competition for all Vietnamese students.

The competition is supported of Ministry of Education and Training, Vietnam Union of Science and Technology Associations, other organizations and individuals.

III. Competition content and form.

1. There are two independent subjects in the competition: Algebra and Analytics. Universities and colleges take part in one in two broads: A and B. The prizes give each subject and rate each broad.

2. The rules of prizes.

- Give prizes for each subject.

- The number of prizes in broad A is not over 35%, the figure for broad B is not over 15% of the total candidates. In each broad, the rate of candidates achieving 1st prize, 2nd prize and 3rd prize is 1:2:3

3. The rule of dividing broad

- Each university joins only one broad (two subjects)

- The university that got two 1st prizes in previous years joins in broad A, others participate in broad A or B.

4. Each university has a leader, teachers and candidates who join two subjects: Algebra and Analytics. Each candidate joins one or both subjects. The maximum number of candidates in each team for each subject is 5.

IV. References

- Students may access mathematical websites below: www.vms.org.vn, www.vietmath.com, www.diendantoanhoc.net, …

[/us]
Header: 
[vn]Giới thiệu kỳ thi quốc gia Olympic sinh viên môn toán[/vn][us]Introduction to National Mathematics Olympic competition for students[/us]
Hình minh họa: 

Giới thiệu Kỳ thi Olympic Vật lý toàn quốc

[vn]

I. MỤC ĐÍCH

Kỳ thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc là hoạt động thường niên do Bộ Giáo dục & Đào tạo, Hội Vật lý Việt Nam và các trường Đại học, Cao đẳng trong cả nước tổ chức nhằm góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng dạy và học môn Vật lý tại các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện, tìm kiếm phát hiện tài năng trẻ trong lĩnh vực Vật lý, đồng thời giúp các em sinh viên yêu thích môn Vật lý có điều kiện tiếp xúc trao đổi, chia sẻ sự đam mê học tập và nghiên cứu Vật lý.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI

- Nội dung kiến thức: theo chương trình Vật lý Đại cương cho các trường Đại học, Cao đẳng và các Học viện (Bao gồm các kiến thức về: Cơ học, Nhiệt học, Điện từ học, Quang học và Vật lý hiện đại).

- Hình thức: gồm 3 phần:

1. Phần thi Giải bài tập gồm 4 câu, mỗi câu 10 điểm (mỗi đội cử 02 sinh viên);

2. Phần thi Thực nghiệm gồm 1 bài thí nghiệm 30 điểm (mỗi đội cử 01 nhóm 02 sinh viên);

3. Phần thi Trắc nghiệm gồm 20 câu hỏi, mỗi câu 1 điểm (mỗi đội cử một nhóm 03 sinh viên).

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ THÀNH PHẦN CỦA ĐỘI TUYỂN DỰ THI

- Sinh viên hiện đang học tập tại các trường Đại học, Cao đẳng và Học viện trên toàn quốc (trừ sinh viên đã đoạt giải Quốc gia và Quốc tế về Vật lý).

- Mỗi đơn vị thành lập một đội tuyển tham gia cuộc thi.

- Mỗi đội tuyển được cử tối đa 07 sinh viên.

- Lưu ý: Mỗi đội tuyển phải dự thi đủ 3 phần mớỉ được xếp hạng.

IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các em sinh viên quan tâm có thể tham khảo các tập tin đính kèm dưới đây: Đề thi và Đáp án kì thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc các năm 2011 - 2016 theo địa chỉ sau: olympicvatly2017.daihoctantrao.edu.vn/de-thi-tham-khao.html.

- Đề cương ôn tập Olympic vật lý sinh viên và các tài liệu tham khảo các em có thể tải theo file đính kèm dưới đây.

[/vn][us]

I. Purposes

The Physics Olympic competition is an annual activity which is held by Ministry of Education and Training, Vietnam Physical Society, universities and colleges in Vietnam. It aims to promote and enhance the teaching and studying quality of Physics in universities, colleges and academies; discover talented young individuals in term of Physics; help students who are fond of Physics to contact and share the passion of studying and researching Physics.

II. Competition content and form

- Knowledge content: According to the General Physics program for universities, colleges and academies (including knowledge of: Mechanics, Thermodynamics, Electromagnetism, Optics and modern Physics)

- Form: Including 3 parts:

1. The contest of solving problems includes 4 questions, 10 points for each question (2 students in a team)

2. The contest of experiment includes 1 experiment, 30 points (2 students in a team)

3. The contest of multiple-choice includes 20 questions, 1 point for each question (3 students in a team)

III. Objects of competitive teams.

- Students are studying at universities, colleges and academies in Vietnam (excluding students who achieved the National and International prizes in Physics)

- Each unit establishes a team to participate in the competition.

- The maximum number of students in each team is 7.

- Note: The teams are only rated if participating in all 3 parts of the competition.

IV. References

- Students may refer some attachments:

- Olympicvatly2017.daihoctantrao.edu.vn/de-thi- tham-khao.html.

[/us]

Header: 
[vn]Giới thiệu Kỳ thi Olympic Vật lý toàn quốc[/vn][us]Introduction to National Physics Olympic competition for students[/us]
Hình minh họa: 

Thuận lợi và khó khăn lần đầu tiên tham gia Olympic Vật lý 2017

[vn]

Công tác bồi dưỡng sinh viên dự thi Olympic môn học là một công tác cần thiết trong nhà trường nhằm giúp sinh viên tham gia một sân chơi trí tuệ, nâng cao trình độ, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Đây là công việc khó khăn và lâu dài, đòi hỏi nhiều công sức của thầy và trò.

Hàng năm dưới sự chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trường, các phòng ban và khoa. Trong Khoa Các Bộ môn Toán học, Cơ học, Sức bền … đều tổ chức ôn luyện, đưa sinh viên tham gia kỳ thi Olympic cấp trường và cấp quốc gia. Kết quả qua các năm đều giành được nhiều giải cao.

Riêng đối với môn Vật lý, đây là môn học nền tảng của khoa học kĩ thuật, sinh viên nào học tốt môn Vật lý thường học rất dễ các môn chuyên ngành cũng như nắm bắt rất nhanh các tiến bộ trong khoa học kĩ thuật trong công việc sau này. Cuộc thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc là hoạt động thường niên do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hội Vật lý Việt Nam tổ chức nhằm góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng dạy và học môn Vật lý tại các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện. Qua đó, tìm kiếm phát hiện tài năng trẻ trong lĩnh vực Vật lý, đồng thời giúp các em sinh viên yêu thích môn học này có điều kiện tiếp xúc trao đổi, chia sẻ đam mê học tập và nghiên cứu.

Năm học 2016-2017 thầy và trò bộ môn Vật lý của Trường Đại học Hàng Hải mặc dù là lần đầu tiên tham dự Olympic Vật lý quốc gia tổ chức tại Đại học Tân Trào, Tuyên Quang nhưng đã mang về thành tích rất đáng khích lệ cho trường. Cụ thể trải qua 3 phần thi gồm: Giải bài tập, Thực nghiệm, Trắc nghiệm, đội tuyển Olympic Vật lý của Nhà trường đã đạt giải Ba đồng đội và 6 giải cá nhân, gồm: 03 giải ba và 03 giải khuyến khích

Điều này góp phần nhỏ bé trong việc nâng cao hình ảnh của nhà trường, khích lệ các em sinh viên tham gia tích cực vào công tác học tập, nghiên cứu, trao đổi kỹ năng làm việc sau khi ra trường. Sau đây là một số những thuận lợi và khó khăn trong công tác giảng dạy Olympic Vật lý.

1. Về Thuận Lợi

- Được sự quan tâm và ủng hộ của lãnh đạo Bộ môn, Khoa, Trường và các phòng ban.

- Đội ngũ giảng viên nhiệt tình, tích cực trau dồi trình độ, phương pháp giảng dạy, nâng cao năng lực chuyên môn.

- Có nhiều sinh viên đã biết tới môn Vật lý từ phổ thông và có một số em đã từng tham gia thi học sinh giỏi nên có niềm đam mê với môn Vật lý.

2. Bên cạnh đó có một số khó khăn như sau:

- Việc thông báo tới các sinh viên biết tới thông tin về sân chơi Olympic chưa thật sự hiệu quả dẫn tới số lượng sinh viên tham gia thi Olympic cấp Trường còn rất khiêm tốn, do đó việc tuyển chọn được sinh viên ưu tú trở lên khó khăn hơn.

- Chất lượng sinh viên đầu vào còn tương đối thấp. Nhiều em còn thụ động, ít tìm tòi, ngại nghiên cứu tài liệu.

- Chưa làm cho các em thấy được lợi ích khi tham gia Olympic nên các em sinh viên chưa thực sự hăng hái trong phong trào thi Olympic.

- Nội dung thi Olympic quốc gia rất rộng và sâu so với lượng kiến thức được học trong phạm vi tín chỉ của Trường trong khi thời gian ôn thi quốc gia ngắn.

- Cơ sở vật chất ở phòng thí nghiệm còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu cho sinh viên thực tập trong phần thi thực nghiệm.

3. Các giải pháp khắc phục

- Cần có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa Đoàn thanh niên với các khoa chuyên môn để khuyến khích đông đảo các em sinh viên tham gia sân chơi này nhằm đẩy mạnh phong trào thi Olympic ngày càng phát triển hơn nữa.

- Cần nêu rõ các quyền lợi các em khi các em tham gia thi Olympic.

- Nhà Trường trang bị thêm cho Phòng thí nghiệm Vật lý cơ sở vật chất để nâng cao kĩ năng thực hành cho sinh viên Hàng Hải nói chung và cho sinh viên thi Olympic nói riêng.

- Cần tăng số tiết ôn luyện cho sinh viên thi Olympic, để giảng viên chủ động trong kế hoạch giảng dạy.

- Chế độ đại ngộ và khen thưởng cho các thầy cô bồi dưỡng ôn thi Olympic cao hơn, đặc biệt là khi có giải chính thức.

- Thời gian ôn thi Olympic cấp Trường cần được tổ chức sớm hơn mọi năm để thầy cô và sinh viên có nhiều thời gian ôn luyện hơn.

- Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên đạt thành tích như khen thưởng để động viên khích lệ, tổ chức giao lưu giữa các sinh viên đạt giải để chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng với nhau. Coi đây là một phong trào, một hoạt động thường niên của nhà trường.

Nguyễn Trọng Tâm - Bộ môn Vật lý

[/vn][us]

Training students to participate in Olympic Competitions is necessary at universities so that students can join in an intellectual field and enhance their capacities, thereby training high-quality human resources and cultivating talents. This is an important and long-term task, requiring much effort from both lecturers and students.

Every year, under the guidance of university leaders, Departments of Maths, Mechanics and Strength of Materials, etc. train students to take part in Olympic competitions at university and national level. Annual results are many high prizes.

In terms of Physics, this is the fundamental subject of science; therefore, the students good at Physics are usually good at major subjects as well as easy to keep up with achievements in science and future jobs. The National Physics Olympic Competition is annual activity organized by Ministry of Education and Training, Vietnam Union of Science and Technology Association, Vietnam Physics Institute to improve, enhance teaching and learning quality of Physics at universities, colleges and academies. Hence, the competition looks for young talents in Physics field, and helps students have a chance to meet, exchange and share passion in study and research.

In 2016-2017, although this was the first time to participate in the National Physics Olympic Competition organized at Tan Trao University, Tuyen Quang province, the lectures and students at Physics Department, Vietnam Maritime University gained many prizes. In particular, the Physics team achieved the third prize for the whole team and 6 individual prizes, including 3 third prizes and 3 consolation prizes after 3 parts: problem-solving, experiment and test.

This contributes to enhancing the university fame, encouraging students to join in researching, exchanging working skills after graduation. The followings are some advantages and disadvantages of training Physics Olympic team.

1. Advantages

- The interest and support of Department, Faculty and University.

- Lecturers are enthusiastic, always improving their capacities, teaching methods, and enhancing specialist knowledge.

- There are many students studying Physics at high schools and some of them used to join in excellent student competitions and have passion in Physics.

2. Disadvantages

- Announcement to students to know Olympic competitions has been attractive yet; therefore, few students in Olympic competition at university level and generating the National team with excellent students became difficult.

- The student quality is quite low. Many of them are passive, lack of research.

- Students did not feel benefits to take part in Olympic competition, so they are not enthusiastic in Olympic activities.

- The content in the National Olympic competition is wide and deep in comparison with knowledge at University while time to prepare the competition is short.

- The facilities at laboratory are limited. They cannot satisfy for student requirements in experimenting.

3. Solutions

- Need to combination between Communist Youth Union and Faculties to encourage students to take part in this field to enhance Olympic activities.

- Show benefits for students joining in Olympic competition.

- Equip more facilities for Physics Laboratory to enhance experimental skills for students.

- Increase the number of lessons to practice, so lecturers can be active in teaching.

- Increase rewards for lecturers responsible for Olympic teams, especially when getting official prizes.

- Organize the Olympic competition at university level earlier so that lecturers and students have more practical time.

- Increase rewards to students gaining prizes, organize meetings between students to share experience, knowledge and skills each other.

Nguyen Trong Tam – Lecturer of Physics Department

[/us]

Header: 
[vn]Thuận lợi và khó khăn lần đầu tiên tham gia Olympic Vật lý 2017[/vn][us]Advantages and disadvantages of taking part in National Physics Olympic Competition for the first time in 2017[/us]
Hình minh họa: 

Kinh nghiệm thi Olympic

[vn]

Olympic là một sân chơi trí tuệ và khoa học dành cho tất cả các bạn sinh viên đam mê trên toàn quốc. Khoa Cơ sở Cơ bản luôn tự hào về bề dày thành tích trong các kỳ thi Olympic toàn quốc với bốn môn học: Toán, Vật lý, Cơ lý thuyết và Sức bền vật liệu. Bài viết này sẽ chia sẻ với các bạn sinh viên, những người đã và đang có ý định tham gia vào các cuộc thi Olympic một vài kinh nghiệm bỏ túi hữu ích giúp các bạn tự tin vững bước vào kì thi.

Kinh nghiệm 1

Hãy thực sự đam mê và yêu thích môn học mình sẽ tham gia thi Olympic. Hãy hỏi chính bản thân mình tại sao mình lại yêu thích môn học và môn học này giúp ích gì cho bản thân mình.

Kinh nghiệm 2

Hãy chăm chỉ trong 2 tháng ôn thi. Nắm chắc các chuyên đề được ôn tập trong từng buổi học. Làm lại những đề thi Olympic các năm trước. Đừng ngại hỏi thầy cô nếu bạn vẫn cảm thấy chưa chắc chắn ở một vấn đề nào đó.

Kinh nghiệm 3

Học nhóm là 1 cách hữu hiệu để chia sẻ kiến thức, học hỏi từ các bạn khác và giúp nhau cùng tiến bộ.

Kinh nghiệm 4

Giờ G đã đến. Hít thở thật sâu, bước vào phòng thi. Bình tĩnh đọc hết toàn bộ đề thi và bắt đầu làm bài. 180 phút này sẽ mang về quả ngọt cho bạn sau 2 tháng nỗ lực ôn thi.

Kinh nghiệm 5

Bỏ lại tất cả phần bài bạn đã làm sau khi ra khỏi phòng thi. Đã đến lúc tận hưởng cuộc sống tươi đẹp sau 2 tháng ôn thi và chờ đợi ngày quay lại để nhận giải từ ban tổ chức.


Giải thưởng Olympic luôn là 1 phần thưởng xứng đáng cho những trái tim ấm và những cái đầu lạnh. Chiếc chìa khóa Olympic sẽ giúp bạn mở cánh cửa tương lai dễ dàng hơn. Đừng chần chừ nếu bạn thực sự thích Toán, Vật lý, Cơ lý thuyết hay Sức bền vật liệu. Các Thầy Cô giáo khoa Cơ sở Cơ bản ở đây để giúp các bạn biến đam mê thành hiện thực.

Trần Bảo Ngọc Hà, giảng viên bộ môn Sức bền vật liệu

[/vn] [us]

Olympic is an intellectual and scientific playing field for all students in the nation. Faculty of Basic Science is always proud of achievements in National Olympic Competitions at 4 subjects: Mathematics, Physics, Engineering Mechanics and Strength of Materials. This article will share some tips to the students who intend to take part in Olympic Competitions in near future.

Tip 1

Have a passion and love to the subject you intend to take part in Olympic Competition. Ask yourself why you love the subject and which benefits you can get from it.

Tip 2

Be hard-working in 2 months of practice. Clearly understand all topics in each lecture. Solve Olympic tests in previous years. Do not hesitate to ask your lecturer if you are unsure about any problems.

Tip 3

Team work is an effective way to share knowledge, learn from others and develop together.

Tip 4

G point is coming. Take deep breath and enter test room. Calm down to read whole test and begin to solve problems. These 180 minutes will bring good results for you after 2 months of hard practice.

Tip 5

Do not think about the test after leaving test room. It is time for you to enjoy your life after 2 months of practice and await the day you are back to take prize from organization department.


Olympic prizes are always worthy rewards for warm hearts and cold heads. Olympic keys will help you open your future doors easier. Do not hesitate if you are fond of Maths, Physics, Engineering Mechanics or Strength of Materials. We are here to make your dream become true.

Tran Bao Ngoc Ha, lecturer of Strength of Materials department

[/us]
Header: 
[vn]Kinh nghiệm thi Olympic[/vn][us]Tips for Olympic Competition[/us]
Hình minh họa: