Lớp học trực tuyến với Google Meet, Calendar và Classroom

 

Hướng dẫn tạo và quản lý lớp học trực tuyến với Google Meet, Calendar và Classroom.

 

Video hướng dẫn do thầy Nguyễn Hữu Tuân, trưởng khoa Công nghệ thông tin trường ĐHHH thực hiện.

 

 

 

 

 

Admin