Kỷ yếu Olympic Toán Sinh viên 2019

Kỳ thi Olympic toán học sinh viên năm 2019 được tổ chức trong các ngày 4 - 7/4/2019 tại Đại học Nha Trang, Khánh Hoà.

 

Trong bản kỷ yếu gồm có:

- Đề thi chính thức cho các môn Đại số, Giải tích

- Lời giải chính thức của đề thi

- Đề bài do các trường đề nghị

- Lời giải tóm tắt của các bài đề nghị

 

Bộ môn: 
File đính kèm: