Kỷ yếu Olympic Toán Sinh viên 2017

Kỳ thi Olympic toán học sinh viên năm 2017 được tổ chức trong các ngày 10 - 16/4/2019 tại trường Đại học Phú Yên.

 

Trong bản kỷ yếu gồm có:

- Đề thi chính thức cho các môn Đại số, Giải tích

- Lời giải chính thức của đề thi

- Đề bài do các trường đề nghị

- Lời giải tóm tắt của các bài đề nghị

 
Bộ môn: 
File đính kèm: