Kỷ yếu Olympic Toán Sinh viên 2016

Kỳ thi Olympic toán học sinh viên năm 2016 được tổ chức trong các ngày 11 - 17/4/2016 tại trường Đại học Quy Nhơn.

 

Trong bản kỷ yếu gồm có:

- Đề thi chính thức cho các môn Đại số, Giải tích

- Lời giải chính thức của đề thi

- Đề bài do các trường đề nghị

- Lời giải tóm tắt của các bài đề nghị

 

 
Bộ môn: 
File đính kèm: