Khoa Cơ sở - Cơ bản

Tính đến 15/12/2020 số CBGV của Khoa là 46, trong đó có 45 giảng viên, 01 giáo vụ. Có 10 giảng viên có bằng tiến sĩ hoặc đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, 35 thạc sĩ, 01 cử nhân. Hiện có 03 giảng viên đang làm NCS trong nước, 01 giảng viên đang làm NCS ở New Zealand, 02 thầy cô đang chờ bảo vệ luận án tiến sĩ.

Ban chủ nhiệm khoa gồm 01 đồng chí.

Khoa không quản lý sinh viên.

 

Các bộ môn trực thuộc:

- Bộ môn Toán

- Bộ môn Hình Hoạ - Vẽ kỹ thuật

- Bộ môn Sức bền vật liệu

- Bộ môn Cơ lý thuyết

- Bộ môn Vật lý