Hội thảo CDIO bộ môn Toán

Ngày 05/04/2021, bộ môn Toán đã tổ chức hội thảo CDIO cấp bộ môn tại phòng họp khoa. Chủ trì hội thảo là TS. Nguyễn Văn Trịnh, trưởng bộ môn. Đến dự hội thảo có TS. Phạm Văn Minh, trưởng khoa Cơ sở cơ bản cùng toàn thể các giảng viên bộ môn Toán.

Tại hội thảo này, bộ môn đã tập trung thảo luận về đề cương CDIO các học phần: Toán cao cấp, Toán chuyên đề, Toán ứng dụng, Xác suất thống kê, Toán tối ưu cho đóng tàu. Cụ thể:

1. Kiểm soát chuẩn đầu ra các học phần, phát hiện sự phù hợp và khả năng đạt, không đạt của CĐR khi thực hiện hoạt động giảng dạy theo đề cương học phần.

2. Thảo luận những bất cập trong xây dựng đề cương học phần, thiết kế hoạt động dạy, học, đánh giá đảm bảo đạt được CĐR.

3. Tiến tới thống nhất về hoạt động dạy, hoạt động học theo CĐR.

Bên lề hội thảo, trước khi bắt đầu nội dung chính, bộ môn đã trao quà khích lệ thành tích tham gia và trình bày nghiên cứu khoa học cho TS. Nguyễn Văn và ThS. Vũ Tuấn Anh.

 

Sau đây là một số hình ảnh của hội thảo

TS. Nguyễn Văn Trịnh, trưởng bộ môn Toán, phát biểu khai mạc hội thảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúc mừng các giảng viên bộ môn đã có báo cáo xuất sắc trong hội thảo khoa học cấp khoa

 

Admin