Giới thiệu khoa Cơ sở cơ bản

I. Chức năng, nhiệm vụ:

Quản lý và tổ chức giảng dạy các môn Khoa học Cơ sở và cơ bản: Toán học, Vật lý, Hình họa, Cơ học, Sức bền vật liệu cho sinh viên hệ chính quy, liên thông và hệ vừa làm vừa học.     

II. Lịch sử hình thành:

Khoa cơ bản được thành lập lần thứ nhất vào năm 1976 (thuộc Đại Học Hàng Hải) gồm các bộ môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Hình họa - Vẽ kỹ thuật, Cơ học, Sức bền Vật liệu, Triết học, Giáo dục Thể chất, Ngoại ngữ,…

Những năm đầu của thập niên 1990 Khoa phân tách thành các bộ môn hoạt động độc lập.

Tháng 9 Năm 2009: Thành lập Viện khoa học cơ bản gồm 3 bộ  môn: Toán học, Vật lý, Hóa học và Viện Khoa học Cơ sở gồm các bộ môn Cơ học, Sức bền vật liệu, Hình họa - Vẽ kỹ thuật, …

Ngày 22 tháng 5 năm 2015: Thành lập Khoa Cơ sở - Cơ bản  gồm 5 bộ môn Toán học, Vật lý, Cơ học, Hình họa - Vẽ kỹ thuật, Sức bền Vật liệu.

III. Cơ cấu tổ chức

1) Trưởng khoa: Tiến sĩ Phạm Văn Minh

2) Phó trưởng khoa: Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn

3) Giáo vụ: Nguyễn Thị Thu Hằng

 • Địa chỉ:  Phòng 506B - nhà A6 - 484 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng;
 • Điện thoại giáo vụ: (0225) 3736958;
 • Email: nguyenthithuhang@vimaru.edu.vn.

4) Bộ môn trực thuộc: gồm có 5 bộ môn 

5) Giảng viên: có 45 giảng viên, trong đó có 9 tiến sĩ và 36 thạc sĩ.

6) Cơ sở vật chất được giao quản lý:

 • Phòng Thí nghiệm Vật Lý đại cương;
 • Phòng Thí nghiệm Sức bền Vật liệu.

IV. Các tổ chức đoàn thể  

1) Chi bộ khoa Cơ sở cơ bản

Bí thư chi bộ: Tiến  Phạm Văn Minh

Xem thêm về Chi bộ khoa Cơ sở cơ bản >>

2) Công đoàn khoa Cơ sở cơ bản

Chủ tịch công đoàn: Thạc  Vũ Tuấn Anh

Xem thêm về Công đoàn khoa Cơ sở cơ bản >>

3) Chi đoàn khối giảng viên

Bí thư chi đoàn: Thạc sĩ Vũ Tuấn Anh

Xem thêm về Chi đoàn giảng viên liên khoa CSCB-LLCT >>

V. Những thành tích tiêu biểu đã đạt được:

- Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Giao Thông Vận tải cho Viện Khoa học Cơ bản và Viện Khoa học Cơ sở (hai đơn vị có các bộ môn hợp thành khoa Cơ sở Cơ bản) vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 (quyết định ký năm 2015);

- Danh hiệu tập thể Lao động Xuất sắc năm học 2014 - 2015;

- Trong phong trào Olympic Toán học, Vật lý, và Cơ học sinh viên toàn quốc, các sinh viên ĐHHHVN đã đạt được:

 • Toán ( Giải tích và Đại số): 07 giải Nhất, 13 giải Nhì , 52 giải Ba, 23 giải Khuyến khích (1999 - 2019);
 • Vật lý: 05 giải Nhì, 09 giải Ba, 06 giải Khuyến khích (2017 - 2019);
 • Cơ học: Giải Nhất đồng đội các năm 1993, 1994, 1999, 2000; Giải Nhì đồng đội các năm: 1991, 1996, 1998, 2001; Từ năm 2016 đến 2019 đạt 01 giải Nhì cá nhân, 07 giải Ba cá nhân, 09 giải Khuyến khích cá nhân.

VI. Một số hình ảnh về khoa Cơ sở cơ bản 

Các thế hệ giảng viên khoa CSCB nhân dịp 20-11-2020

 

Lãnh đạo nhà trường chúc mừng khoa CSCB dịp 20-11-2020

 

Xem thêm hình ảnh của khoa CSCB>>

=====================================

VII. Liên hệ

Khoa Cơ sở cơ bản
Tầng 5 - Nhà A6 - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
484 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng
Điện thoại: (02253) 736958
Website: cscb.vimaru.edu.vn
Email: cscb@vimaru.edu.vn

 

 

 

BÀI LIÊN QUAN

 

Admin

Ngày 22/5/2015, khoa Cơ sở cơ bản được thiết lập trên cơ sở sát nhập một số bộ môn của hai Viện khoa học cơ bản và Viện khoa học cơ sở. Đồng thời đó, chi bộ khoa Cơ sở cơ bản được hình thành. Với số lượng Đảng viên ban đầu chỉ có ít đồng chí Đảng viên nhưng tới nay chi bộ đã đạt được số lượng 22 Đảng viên.

Ban Chấp hành Chi bộ gồm có 4 đồng chí:

 • Đ/c Phạm Văn Minh: Bí thư chi bộ
 • Đ/c Vũ Anh Tuấn: Phó bí thư
 • Đ/c Nguyễn Hữu Dĩnh: Chi ủy viên
 • Đ/c Nguyễn Thị Đỗ Hạnh: Chi ủy viên

Dưới đây là danh sách các Đảng viên của chi bộ:

STT

Họ và tên

Bộ môn

Giới tính

Ngày vào Đảng

Trình độ

Chức danh

1

Lê Đào Hải An

Toán

Nữ

26/09/2016

Tiến sĩ

Giảng viên

2

Vũ Tuấn Anh

Toán

Nam

05/02/2018

Thạc sĩ

Giảng viên

3

Tạ Quang Đông

Toán

Nam

29/12/2017

Thạc sĩ

Giảng viên

4

Nguyễn Thị Đỗ Hạnh

Toán

Nữ

12/01/2010

Tiến sĩ

Giảng viên

5

Nguyễn Thị Hằng

Toán

Nữ

09/02/2006

Thạc sĩ

Giảng viên

6

Phạm Thị Thu Hoài

Toán

Nữ

01/03/2016

Thạc sĩ

Phó trưởng bộ môn

7

Hoàng Văn Hùng

Toán

Nam

12/09/1998

Tiến sĩ

Giảng viên chính

8

Nguyễn Lê Hương

Toán

Nữ

12/12/2013

Thạc sĩ

Giảng viên

9

Phạm Văn Minh

Toán

Nam

13/09/2012

Tiến sĩ

Trưởng Khoa

10  

Mai Văn Thi

Toán

Nam

26/09/2016

Thạc sĩ

Giảng viên

11  

Đặng Vân Thu Thủy

Toán

Nữ

30/12/2019

Thạc sĩ

Giảng viên

12  

Nguyễn Văn Trịnh

Toán

Nam

19/03/2004

Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn

13  

Nguyễn Văn

Toán

Nam

23/11/2020

Tiến sĩ

Giảng viên

14  

Nguyễn Ngọc Khải

Vật lý

Nam

16/10/2006

Thạc sĩ

Giảng viên

15  

Phạm Tiến Huy

HH-VKT

Nam

16/06/2015

NCS

Giảng viên

16  

Lê Thị Mai

HH-VKT

Nữ

29/05/2017

Thạc sĩ

Phó trưởng bộ môn PT

17  

Nguyễn Hữu Dĩnh

Cơ học

Nam

16/05/2014

Thạc sĩ

Trưởng Bộ môn

18  

Nguyễn Thị Mai Hạnh

Cơ học

Nữ

31/01/2008

Thạc sĩ

Giảng viên chính

19  

Vũ Thị Phương Thảo

Cơ học

Nữ

16/06/2015

Thạc sĩ

Giảng viên

20  

Phạm Thị Thúy

Cơ học

Nữ

17/01/2017

Thạc sĩ

Giảng viên

21  

Vũ Anh Tuấn

SBVL

Nam

16/05/2014

Tiến sĩ

Phó trưởng khoa

22  

Nguyễn Hải Yến

SBVL

Nữ

17/01/2017

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Một số hình ảnh của chi bộ

Ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025
 
 

Các đảng viên của chi bộ năm 2020

 

Các đảng viên của chi bộ năm 2017

 

 

BÀI LIÊN QUAN

 

Admin

Công đoàn khoa Cơ sở cơ bản

(to be continued)

 • Liên chi đoàn giảng viên khoa Cơ sở cơ bản - Lý luận chính trị
 • (to be continued)

Viện Khoa học cơ bản là một trong hai viện thành viên thành lập nên Khoa Cơ sở cơ bản hiện nay. Trong các năm 2010-2015 (?) Viện bao gồm 3 bộ môn là Toán, Lý, Hóa. Viện trưởng là TS. Hoàng Văn Hùng.

 

Năm 2010

Ban chấp hành chi bộ Viện Khoa học cơ bản nhiệm kỳ 2010-2012

 

Viện Khoa học cơ bản du lịch hè 2010

 

Một số giảng viên của Viện KHCB dịp 20-11-2010

 

 

Xem thêm hình ảnh của Viện Khoa học cơ bản >>

 

Admin