Chương trình "Học bổng quốc tế đặc biệt dành cho giảng viên và sinh viên VMU" của trường Đại học Quốc gia Hải Dương Đài Loan

Viện Đào tạo quốc tế nhận được thông báo của trường Đại học Quốc gia Hải Dương Đài Loan (National Taiwan Ocean University) về chương trình "Học bổng quốc tế đặc biệt dành cho giảng viên và sinh viên VMU" cho Kỳ học mùa thu năm học 2021-2022. Chương trình học bổng toàn phần dành cho: 1 tiến sĩ, 4 thạc sĩ. Thông tin chi tiết trong tài liệu đính kèm.

Kính đề nghị các thầy cô xem thông tin chi tiết về chương trình này trong file đính kèm hoặc liên hệ Ban Đối ngoại, Viện Đào tạo quốc tế, Ms Hà: 0945.605.187. Trân trọng cảm ơn./.