Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2019 - 2020

 

 

TT

 

Tên đề tài

 

Chủ nhiệm đề tài

1

Nghiên cứu nâng cao khả năng chịu mài mòn của hợp kim Cu-Al bằng hợp kim hóa và xử lý nhiệt áp dụng cho lĩnh vực hàng hải

TS. Vũ Anh Tuấn

2

Nghiên cứu ảnh hưởng của gió, động đất tới dao động của nhà cao tầng

ThS. Nguyễn Hữu Dĩnh

3

Nghiên cứu chế tạo và các đặc trưng của vật liệu K1-xNaxNbO3 bằng phương pháp Sol-Gen

ThS. Đỗ Lệ Quyên

4

Một số ứng dụng của định lý Hahn-Banach và định lý Helly trong giải tích lồi”.

TS. Hoàng Văn Hùng

5

Nghiên cứu mô hình vận tải có trung chuyển và áp dụng trong thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam

ThS. Vũ Tuấn Anh

6

Tính ổn định của phương trình vi phân hàm chứa xung và ứng dụng

ThS. Lê Đào Hải An

7

Ứng dụng mô hình hệ số biến đổi ngẫu nhiên trong phân tích hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành sản xuất sản phẩm điện tử Việt Nam

TS. Nguyễn Văn

 

Admin