Skip to content Skip to navigation

CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2017-2018

Cơ học

1.     Dự thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2017 của trường Đại học Hàng Hải Việt Nam gồm 6 đội tuyển:-         Đội tuyển Cơ học lý thuyết-...
Năm 2016 tổ chức thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXVIII khu vực phía Bắc tổ chức tại Đại học Kiến trúc Hà Nội. Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam có ba đội tuyển thi là: Cơ học kỹ thuật, Thủy lực...
1. Kỳ thi OlympicBộ môn có 2 môn thi Olympic:  Cơ lý thuyết và ứng dụng tin học trong cơ học- Hình ảnh các kỳ thi:Đội tuyển Olympic Cơ lý thuyết năm 2015- Thành tích đạt được qua các năm:...
Subscribe to Cơ học