Skip to content Skip to navigation

CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2017-2018

Cơ cấu tổ chức

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1)      Trưởng khoa:       Tiến sỹ Phạm Văn Minh (từ ngày 06/09/2016)     

2)       Phó trưởng khoa: Thạc sỹ Vũ Quyết Thắng (từ ngày 06/09/2016)  

Địa chỉ: Phòng 505B - nhà A6, 484 Lạch Tray-Ngô Quyền-Hải Phòng;

Điện thoại cơ quan: (02253) 736958

Email: cscb@vimaru.edu.vn

Website: cscb.vimaru.edu.vn

3)  Giáo vụ : Nguyễn Thị Thu Hằng

Địa chỉ:  Phòng 507B – nhà A6 – trường Đại học Hàng Hải                                                

Điện thoại giáo vụ: (02253) 736958                                        

4) Bí thư chi bộ: Thạc sỹ Nguyễn Đình Dương

5) Chủ tịch Công đoàn: Thạc sỹ Vũ Quyết Thắng      

6) Bí thư chi đoàn giáo viên: Thạc sỹ Đồng Xuân Cường      

7) Bộ môn trực thuộc: gồm có 5 bộ môn: Toán, Lý, Cơ học, Hình họa, Sức bền vật liệu.

8) Giảng viên: có 56 giảng viên

                    Học hàm/Học vị

                       Số lượng

                        GS-PGS

                              0

                    Tiến sỹ & TSKH

                              02

                    Thạc sỹ

                              51

              Thuyền Trưởng-Máy Trưởng

                               0

9) Đảng viên trong khoa: 

STT

Họ và tên

Bộ môn

Giới tính

Ngày vào Đảng

Trình độ

Chức danh

1       

Hoàng Văn Hùng

Toán

Nam

 12/09/1998

Tiến sỹ

Giảng viên chính

2       

Phạm Văn Minh

Toán

Nam

 13/09/2012

Tiến sỹ

Trưởng Khoa

3       

Nguyễn Đình Dương

Toán

Nam

 23/10/2008

Nghiên cứu sinh

Trưởng bộ môn

4       

Nguyễn Thị Hằng

Toán

Nữ

 09/02/2006

Thạc sỹ

Giảng viên

5       

Nguyễn Văn Trịnh

Toán

Nam

 19/03/2004

Thạc sỹ

Giảng viên

6       

Nguyễn Thị Đỗ Hạnh

Toán

Nữ

 

Nghiên cứu sinh tại Pháp

Giảng viên

7       

Nguyễn Lê Hương

Toán

Nữ

 12/12/2013

Thạc sỹ

Giảng viên

8       

Đồng Xuân Cường

Toán

Nam

 12/12/2013

Thạc sỹ

Phó trưởng bộ môn

9       

Phạm Thị Thu Hoài

Toán

Nữ

 01/03/2016

Thạc sỹ

Giảng viên

10    

Lê Đào Hải An

Toán

Nữ

 26/09/2016

Thạc sỹ

Giảng viên

11    

Mai Văn Thi

Toán

Nam

 26/09/2016

Thạc sỹ

Giảng viên

12    

Nguyễn Ngọc Khải

Vật lý

Nam

 16/10/2006

Thạc sỹ

Trưởng Bộ môn

13    

Nguyễn Tất Thắng

Vật lý

Nam

 29/11/2010

Thạc sỹ

Giảng viên

14    

Nguyễn Thế Hưng

Vật lý

Nam

 02/06/2011

Thạc sỹ

Phó trưởng bộ môn

15    

Nguyễn Thị Mai Hạnh

Cơ học

Nữ

 31/01/2008

Thạc sỹ

Giảng viên chính

16    

Nguyễn Hữu Dĩnh

Cơ học

Nam

  16/05/2014

Thạc sỹ

Trưởng Bộ môn

17    

Vũ Thị Phương Thảo

Cơ học

Nữ

 16/06/2015

Thạc sỹ

Giảng viên

18    

Phạm Thị Thúy

Cơ học

Nữ

17/01/2017

Thạc sỹ

Giảng viên

19    

Vũ Anh Tuấn

SBVL

Nam

 16/05/2014

Nghiên cứu sinh

Phó trưởng bộ môn

20    

Nguyễn Hải Yến

SBVL

Nữ

17/01/2017

Thạc sỹ

Giảng viên

21    

Vũ Quyết Thắng

HH-VKT

Nam

 20/05/2002

Thạc sỹ

Phó trưởng khoa

Trưởng Bộ môn

22    

Hoàng Văn Thành

HH-VKT

Nam

 17/10/2006

Nghiên cứu sinh tại Trung Quốc

Giảng viên

23    

Phạm Tiến Huy

HH-VKT

Nam

  16/06/2015

Nghiên cứu sinh

Giảng viên

24    

Lê Thị Mai

HH-VKT

Nữ

29/05/2017

Thạc sỹ

Phó trưởng bộ môn

10) Cơ sở vật chất được giao quản lý:

- Phòng Thí nghiệm Vật Lý đại cương;

- Phòng Thí nghiệm Sức bền Vật liệu.

IV.  Những thành tích tiêu biểu đã đạt được trong 60 năm qua:

-  Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Giao Thông Vận tải cho Viện Khoa học Cơ bản        và Viện Khoa học Cơ sở ( hai đơn vị có các bộ môn hợp thành khoa Cơ sở Cơ bản) vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013-2014 ( quyết định ký năm 2015);

- Danh hiệu tập thể Lao động Xuất sắc năm học 2014-2015;

- Trong phong trào Olympic Toán học và Cơ học sinh viên toàn quốc, các sinh viên ĐHHHVN đã đạt được:

 - Toán ( Giải tích và Đại số) : 04 giải Nhất, 09 giải Nhì , 41 giải Ba, 21 giải Khuyến khích (1999-2015);

 - Cơ:  

+ Giải Nhất đồng đội các năm 1993,1994,1999, 2000;

+ Giải Nhì đồng đội các năm: 1991,1996,1998, 2001;

+ Giải Ba đồng đội các năm: 2005, 2015;

+ Giải Nhì đồng đội Môn Ứng dụng tin học trong cơ học: 2012, 2013.