Skip to content Skip to navigation

CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2017-2018

Bộ môn Toán

1)      Trưởng bộ môn:

2)      Phó trưởng bộ môn phụ trách: Đồng Xuân Cường 

3)      Địa chỉ văn  phòng:507- nhà  A6 - trường Đại học Hàng Hải

4)      Số điện thoại văn phòng: 0313735676

5)      Giới thiệu chức năng nhiệm vụ và lịch sử:

- Bộ môn Toán chịu trách nhiệm giảng dạy các học phần Toán trang bị kiến thức nền tảng cho các em sinh viên toàn trường tiếp thu được các môn học cơ sở và chuyên ngành tiếp theo. Đồng thời hằng năm bộ môn đảm nhiệm nhiệm vụ chấm thi tuyển sinh đầu vào Đại học, Cao đẳng cho nhà trường. Ngoài ra năm nào bộ môn cũng hướng dẫn đội tuyển Olympic môn Toán thi cấp quốc gia và đạt được nhiều giải cao.

- Bộ môn Toán được hình thành từ những ngày đầu của trường. Có những thời điểm bộ môn nằm trong khoa cơ bản, có những lúc tách ra thành một bộ môn hoạt động độc lập. Từ ngày 22/5/2015 bộ môn Toán là một bộ môn nằm trong khoa Cơ sở - Cơ bản.

- Trong những năm hoạt động của mình Bộ môn đã nhiều lần là đơn vị Lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được nhận bằng khen của Bộ giao thông vận tải.

6)      Cơ sở vật chất:

7)      Các học phần đảm nhiệm:

STT

Tên học phẩn

học phần

Số tiết

Số

tín chỉ

Đối tượng học

Hệ đào tạo

1

Đại số

18101

45

3

SV  Kỹ thuật

Đại học

2

Đại số

Cao Đẳng Điện

18101C

30

2

SV Điện

Cao Đẳng

3

Giải tích

18102A

60

4

SV Kỹ thuật

Đại học

4

Giải tích

Cao Đẳng Điện

18102C

30

2

SV Điện

Cao Đẳng

5

Giải tích liên thông

108102LC

45

3

SV  Điện

Liên thông

6

Toán cao cấp

18120

60

4

SV Khoa Kinh tế

Đại học

7

Xác suất thống kê

18121

30

2

SV Kinh tế

và kỹ thuật

Đại học

8

Hàm phức và biến đổi Laplace

18117

30

2

SV ngành điện

 Đại học

9

Phương pháp tính

18115

30

2

SV CNTT

 Đại học

10

Lý thuyết tối ưu trong đóng tầu

18123

30

2

SV Khoa đóng tầu

 Đại học

 

8)      Giảng viên bộ môn:

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Trình độ học vấn

Địa chỉ Email

1

Hoàng Văn Hùng

 02/06/1956

Tiến sỹ Toán học

hunghvkhcb@vimaru.edu.vn

2

Phạm Văn Minh

 15/09/1963

Tiến sỹ Toán học

Minhbmtoan@vimaru.edu.vn

3

Nguyễn Đình Dương

 22/10/1980

Thạc sỹ Toán học

Duongnda@vimaru.edu.vn

4

Lê Thanh Hoa

 18/12/1983

Thạc sỹ Toán học

lethanhhoa@vimaru.edu.vn

5

Nguyễn Thị Đỗ Hạnh

 14/10/1978

Thạc sỹ Toán học -NCS

Đang học tại Pháp

6

Tạ Quang Đông

 07/06/1984

Thạc sỹ Toán học - NCS

dongtaquang@vimaru.edu.vn

7

Nguyễn Văn

 24/06/1981

Thạc sỹ Toán học-NCS

vanxpo@vimaru.edu.vn

8

Phạm Quang Khải

 01/01/1986

Thạc sỹ Toán học

khaiphamquang@vimaru.edu.vn

9

Nguyễn Lê Hương

 05/05/1984

Thạc sỹ Toán học

huongle@vimaru.edu.vn

10

Nguyễn Văn Trịnh

 05/09/1980

Thạc sỹ Toán học

trinhnv@vimaru.edu.vn

11

Phạm Thị Ngọc Hà

 04/07/1980

Thạc sỹ Toán học

Hapham@vimaru.edu.vn

12

Đồng Xuân Cường

 06/03/1986

Thạc sỹ Toán học

cuongdx@vimaru.edu.vn

13

Lê Đào Hải An

 04/04/1979

Thạc sỹ Toán học-NCS

haian441979@vimaru.edu.vn

14

Nguyễn Thị Hằng

 19/03/1978

Thạc sỹ Toán học

hang1903@vimaru.edu.vn

15

Vũ Thị Vân

 31/05/1985

Thạc sỹ Toán học

vuvan315@vimaru.edu.vn

16

Đặng Vân Thu Thủy

 11/01/1989

Thạc sỹ Toán học

dvthuy@vimaru.edu.vn

17

Phạm Kim Phượng

 26/11/1988

Thạc sỹ Toán học

phamkimphuong@vimaru.edu.vn

18

Mai Văn Thi

 22/11/1982

Thạc sỹ Toán học-NCS

maivanthi@vimaru.edu.vn

19

Phạm Thị Thu Hoài

 28/07/1978

Thạc sỹ Toán học

phamthuhoai@vimaru.edu.vn

20

Hoàng Kim Chi

 02/05/1987

Thạc sỹ Toán học

kimchi2587@vimaru.edu.vn

21

Đỗ Thị Hạnh

 24/07/1989

Thạc sỹ Toán học

dohanh@vimaru.edu.vn

22

Vũ Tuấn Anh

 24/06/1988

Thạc sỹ Toán học

anhvt246@vimaru.edu.vn

23

Lê Thị Thúy

19/12/1989

Thạc sỹ

thuylt.cscb@vimaru.edu.vn

24

Nguyễn Thị Thu Hằng

 04/11/1978

Cử nhân

Nguyenthithuhang@vimaru.edu.vn