Skip to content Skip to navigation

CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2017-2018

Bộ môn Sức bền vật liệu

1)     Trưởng bộ môn:  Nguyễn Hồng Mai

2)     Phó trưởng bộ môn: Vũ Anh Tuấn

3)     Địa chỉ văn  phòng: P. 508 - Nhà A6- Khu Hiệu bộ, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

4)     Số điện thoại văn phòng:

5)     Lịch sử bộ môn:

Bộ môn SBVL được thành lập từ những năm đầu thành lập trường ĐHHHH. Cùng với nhà trường bộ môn SBVL không ngừng lớn mạnh cả về lượng cũng như về chất. 

"Giảng dạy môn SBVL, một môn cơ sở kỹ thuật thuộc chuyên ngành cơ học vật rắn biến dạng .

 Kiến thức SBVL là nền tảng là phần kiến thức không thể thiếu được đối với các kỹ sư xây dựng , cơ khí."                                           

nhiều năm liên tục là TTLĐXS, có đề tài nghiên cứu đăng trên tạp chí cơ học toàn quốc thực hiện nhiều đề tài NCKH cấp trường                                         

Giảng dạy đội tuyển Olympic đạt giải cao trong các kỳ thi OLympic cơ học toàn quốc  

6)     Cơ sở vật chất

Bộ môn có 1 văn phòng làm việc và 1 phòng thí nghiệm 

STT

Chức năng

Địa điểm

Vật dụng có trong phòng thí nghiệm

 Phòng 1

Văn phòng thí nghiệm

P. 116 - B5

 

Phòng 2

Phòng thiết bị thí nghiệm, thực hành sức bền

P. 116 - B5

Máy kéo nén vạn năng, máy đo độ xoắn, máy thử uốn, máy đo độ dai va đập, máy thử mỏi…

 

7)     Các học phần đảm nhiệm

STT

Tên học phẩn

Mã học phần

Số tiết

Số tín chỉ

Đối tượng học

1

Học phần SBVL1

18502

45

3

SV kỹ thuật

2

Học phần SBVL2

18503

30

2

SV kỹ thuật

 

8)     Giảng viên bộ môn

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Trình độ học vấn

Địa chỉ email

1

Nguyễn Hồng Mai

26/7/1964

Thạc sỹ kỹ thuật

nguyenhongmaisb@vimaru.edu.vn

2

Nguyễn Văn Thừa

30/7/1960

Kỹ sư

thuanv@vimaru.edu.vn

 

3

Nguyễn Hải Yến

5/8/1980

Thạc sỹ kỹ thuật

yennh@vimaru.edu.vn

4

Phạm Thị Thanh

11/2/1977

Thạc sỹ kỹ thuật

thanhphamthi@vimaru.edu.vn

 

5

Vũ Anh Tuấn

16/09/1981

Thạc sỹ kỹ thuật

anhtuanvu@vimaru.edu.vn

6

Đào Văn Lập

7/5/1987

Thạc sỹ kỹ thuật

vanlap@vimaru.edu.vn

7

Trần Bảo Ngọc Hà

11/1/1991

Kỹ sư, học Cao học tại Newzealand

hatbn@vimaru.edu.vn