Skip to content Skip to navigation

CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2017-2018

Bộ môn Lý

1) Trưởng bộ môn: Nguyễn Ngọc Khải

2) Phó trường bộ môn: Nguyễn Thế Hưng

3) Địa chỉ văn  phòng:506- nhà  A6 - trường Đại học Hàng Hải

4) Số điện thoại văn phòng: 0313735162

5) Giới thiệu chức năng và lịch sử:

Giảng dạy Vật lý Đại cương cho sinh viên ngành kỹ thuật và Ôn luyện thi đại học

6) Cơ sở vật chất: Có phòng thí nghiệm

STT

Chức năng

Địa điểm

Vật dụng có trong phòng thí nghiệm

 Phòng 1

 

Phòng 102B2

 

Phòng 2

 

Phòng 102C2

 

 

7)      Các học phần đảm nhiệm:

 

STT

Tên học phẩn

học phần

Số tiết

Số

tín chỉ

Đối tượng học

Hệ đào tạo

1

Vật lý 1

18201

45

3

SV kỹ thuật

Đại học

2

Vật lý 2

18202

45

3

SV kỹ thuật

Đại học


8)      Giảng viên bộ môn:

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Trình độ học vấn

Đia chỉ email

1       

Nguyễn Ngọc Khải

10 – 9 – 1979

Thạc sỹ Vật lý

khainn@vimaru.edu.vn

2       

Nguyễn Thị Minh Ngọc

05 – 7 – 1978

Thạc sỹ Vật lý

nguyenminhngoc@vimaru.edu.vn

3       

Lê Mỹ Phượng

25 – 4 – 1978

Thạc sỹ Vật lý

phuongltm78@vimaru.edu.vn

4       

Nguyễn Trọng Tâm

22-01-1984

Thạc  sỹ Vật lý

nguyentrongtam@vimaru.edu.vn

5       

Nguyễn Văn Minh

31 – 7 – 1979

Thạc sỹ Vật lý-NCS

nguyenvanminh@vimaru.edu.vn

6       

Vũ Thị Trà

20 – 3 – 1980

Thạc sỹ Vật lý

tragiang1980@vimaru.edu.vn

7       

Phạm Đồng Bằng

12 – 10 – 1980

Thạc sỹ Vật lý-NCS

phambang@vimaru.edu.vn

8       

Nguyễn Thị Xuân

01 – 11 – 1982

Thạc sỹ Vật lý-NCS

nguyenxuan82@vimaru.edu.vn

9       

Nguyễn Thế Hưng

28 – 9 – 1982

Thạc sỹ Vật lý

nguyenthehung@vimaru.edu.vn

10

Nguyễn Tất Thắng

25-09-1983

Thạc sỹ Vật lý

thangntcscb@vimaru.edu.vn

11  

Đỗ Lệ Quyên

25 – 2 – 1988

Thạc sỹ Vật lý

lequyensphn@vimaru.edu.vn

12   

Nguyễn Anh Đức

05 – 9 – 1989

Thạc sỹ Vật lý

ducna@vimaru.edu.vn

13   

Nguyễn Thị Nhàn

13 – 12 – 1989

Thạc sỹ Vật lý

nguyennhanhp1989@vimaru.edu.vn