Skip to content Skip to navigation

CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2017-2018

Bộ môn hình họa

1) Trưởng bộ môn: Vũ Quyết Thắng

2) Phó trưởng bộ môn: Lê Thị Mai

3) Địa chỉ văn  phòng:502- nhà  A6 - trường Đại học Hàng Hải

4) Số điện thoại văn phòng:

5) Giới thiệu chức năng và lịch sử:

6) Cơ sở vật chất:

7) Các học phần đảm nhiệm:

STT

Tên học phẩn

học phần

Số tiết

Số

tín chỉ

Đối tượng học

Hệ đào tạo

1

Hình họa

18301

30

2

SV kỹ thuật

Đại học

2

Vẽ kỹ Thuật1

18302

30

2

SV kỹ thuật

Đại học

3

Vẽ kỹ Thuật2

18303

30

2

SV kỹ thuật

Đại học

4

Kết  hợp  với  bộ môn  kỹ thuật cơ khí dạy Autocard.

 

 

 

 

 

 

8)      Giảng viên bộ môn:

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Trình độ học vấn

Đia chỉ email

1

Vũ Quyết Thắng

4/5/1966

Thạc sĩ -GVC

vuquyetthang@vimaru.edu.vn

2

Vũ Thị Tiết Hạnh

28/04/1971

Thạc sĩ -GVC

vutiethanh@vimaru.edu.vn

3

Đỗ Thị Lam

24/11/1978

Thạc sĩ

lamdothi78@vimaru.edu.vn

4

Hoàng Văn Thành

17/7/1978

Thạc sĩ- NCS

Đang học tại Trung Quốc

5

Lê Thị Mai

1/10/1984

Thạc sĩ

lethimai@vimaru.edu.vn

 

6

Phạm Tiến Huy

13/11/1987

Thạc sĩ -NCS

phamtienhuy@vimaru.edu.vn