Skip to content Skip to navigation

CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2017-2018

Sức bền vật liệu

I. Thành tích đạt được các năm gần đây.

STT

Năm

Địa điểm dự thi

Giảng viên dẫn đoàn

Thành tích

1

2005

Đại học Bách khoa Hà Nội

Nguyễn Bá Đường

1 giải Ba, 2 giải Khuyến khích

2

2006

Học viện Kỹ thuật quân sự

Nguyễn Bá Đường

2 giải Khuyến khích

3

2007

Đại học Xây dựng

Nguyễn Bá Đường

3 giải Khuyến khích

4

2008

Đại học Kiến trúc

Nguyễn Bá Đường

2 giải Khuyến khích

5

2010

Đại học Bách khoa Hà Nội

Nguyễn Bá Đường

3 giải Khuyến khích

6

2011

Đại học Giao thông vận tải

Nguyễn Bá Đường

3 giải Khuyến khích

7

2012

Đại học Xây dựng

Lê Duy Long

Giải 3 đồng đội, 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 2 giải Khuyến khích

8

2013

Đại học Kiến trúc

Vũ Anh Tuấn

2 giải Nhì, 1 giải Khuyến khích

9

2014

Đại học Bách khoa Hà Nội

Vũ Anh Tuấn

2 giải Khuyến khích

10

2015

Học viện Kỹ thuật quân sự

Vũ Anh Tuấn

Khuyến khích

11

2016

 

 

Không tham dự

12

2017

 

Đào Văn Lập

2 khuyến khích