Header: 
[vn]Kỳ học mới - Điểm tin và Sự kiện[/vn][us]New Semester – News and Event Summary[/us]
[vn]

Chúng ta đang bước rất gần đến Học kỳ 2, năm học 2017-2018. Bài viết sẽ điểm lại các sự kiện quan trọng sẽ diễn ra trong học kỳ này.

Kỳ học này chúng ta sẽ cùng thử nghiệm website mới của khoa Cơ sở Cơ bản. Hy vọng rằng với những thay đổi trong giao diện và nội dung, Website khoa Cơ sở Cơ bản sẽ là nơi các em có thể tìm thấy đầy đủ các thông tin cần thiết về các môn học Toán, Lý, Cơ, Hình họa, Sức bền vật liệu, các thông tin Olympic cũng như các đề tài nghiên cứu khoa học gần đây. Một lưu ý nho nhỏ là các em có thể lên website khoa Cơ sở Cơ bản để theo dõi cập nhật thời tiết hàng ngày và những nhắc nhở dễ thương từ các Thầy cô nhé.

Đội tuyển Olympic Vật lý cấp trường đã được thành lập để lựa chọn các em sinh viên tham gia vào kỳ thi cấp Quốc gia sẽ diễn ra vào ngày 19/04/2018 tại trường Đại học Đồng Nai. Đây là năm thứ 2 trường Đại học Hàng Hải Việt Nam có đội tuyển Vật lý tham dự. Năm 2017, đội tuyển Vật lý đã đạt được 3 giải ba và 3 giải khuyến khích cá nhân. Hi vọng năm nay đội tuyển Olympic Vật lý sẽ tiếp tục phát huy thành tích năm ngoái và đạt được nhiều giải cao hơn.

Đội tuyển Olympic Ứng dụng tin học trong Cơ kỹ thuật đã quay trở lại sau 2 năm vắng bong. Với những thành tích đã gặt hái được trong những năm trước đó, đội tuyển Ứng dụng tin học trong Cơ kỹ thuật được hi vọng thu về nhiều thành tích hơn, đánh dấu sự trở lại này.

Đội tuyển Olympic Sức bền vật liệu cấp trường đã có buổi gặp mặt đầu tiên vào ngày 23/12/2017 với 26 em sinh viên đăng ký tham dự. Năm nay được ghi nhận là có số lượng sinh viên tham gia thi Olympic cấp trường nhiều nhất từ trước đến nay và hứa hẹn 1 mùa Olympic thành công với đội tuyển Sức bền vật liệu.

Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của Khoa Cơ sở Cơ bản sẽ được bảo vệ và nghiệm thu vào tháng 05/2018. Đây là các đề tài có tính ứng dụng cao trong đời sống và giảng dạy. Các em sinh viên quan tâm có thể theo dõi lịch cập nhật trên website của Khoa và đến tham gia buổi thảo luận.

Từ khóa 58, sinh viên không phải học các môn Toán chuyên ngành: phương pháp tính, hàm phức và biến đổi Laplace, xác suất thống kê cho kỹ thuật. Bởi vậy các bạn sinh viên khóa 57 trở về trước đăng ký học lại sẽ theo lớp riêng nếu đủ 10 người trở lên.

[/vn][us]

We are approaching Semester 2 of the school year 2017-2018 very near. This article will review important news and events taking place in this semester.

This semester, we will try the new website of Faculty of fundamental science. It is expected that due to changes in interface and content, the website of Faculty of fundamental science will the ideal place for students to find necessary information about the subjects of Mathematics, Physics, Mechanics, Geometry, Strength of Materials, Olympic information and recent scientific research. One small note is that students can access our Faculty website to update daily weather information and lovely messages from lectures.

Physics Olympic Team at university level has been established to choose the students taking part in National Olympic Competition on 19 April, 2018 at Dong Nai University. This is the second year Vietnam Maritime University has Physics team at National Olympic Competition. In 2017, Physics team gained three third prizes and 3 consolation prizes individually. It is expected to promote the previous achievements and gain more prizes.

Olympic team of Applied IT in Engineering Mechanics returns after 2 years of absence. Together with rewards in previous years, the team this year is expected to get more achievements to mark this return.

Olympic team in Strength of Materials had the first meeting on 23 December, 2017 with 26 students. This is the year there have been the most students registering in Olympic competition at university level at Strength of Materials. It marks a promising result for a successful Olympic season of Strength of Materials.

Scientific research at university level of Faculty of fundamental science will be defended and accepted in May, 2018. These are topics be able to apply to real life as well as teaching job. The students who are interested in can follow the schedule updated on Faculty website and come to seminars.

From class 58, students do not need to learn Specific Mathematics: numerical methods, complex functions and Laplace transforms, probability and statistic. Hence, students in class 57 backwards will register to take up their studies again in a class if there are at least 10 people.

[/us]
Hình minh họa: