Năm 2016 tổ chức thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXVIII khu vực phía Bắc tổ chức tại Đại học Kiến trúc Hà Nội. Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam có ba đội tuyển thi là: Cơ học kỹ thuật, Thủy lực, Ứng dụng tin học trong Chi tiết máy. Đội tuyển Cơ học kỹ thuật do thầy Nguyễn Hữu Dĩnh Trưởng bộ môn Cơ học hướng dẫn ôn luyện và dẫn đoàn đạt được kết quả:

Kết quả cấp trường

·        01 giải nhất

·        01 giải nhì

·        02 giải ba

·        03 giải KK

STT

Họ và tên

Mã SV

Tên lớp

Đạt giải

1

Phạm Văn Quân

45647

MTT53DH2

Nhất

2

Vũ Văn Dương

50009

DKT54DH1

Nhì

3

Nguyễn Văn Soái

42479

VTT52DH2

Ba

4

Phạm Văn Vũ

45701

MTT53DH1

Ba

5

Trần Thành Công

51876

KCK54DH

KK

6

Vũ Văn Tân

56434

VTT55DH

KK

7

Nguyễn Duy Ngọc

61618

BDA55DH

KK

 

 

 

Kết quả thi cấp quốc gia

·        01 giải nhì

·        01 giải ba

·        05 giải KK

STT

Họ và tên

Mã SV

Tên lớp

Đạt giải

1

Phạm Văn Quân

45647

MTT53DH2

Nhì QG

2

Nguyễn Văn Soái

42479

VTT52DH2

Ba QG

3

Phạm Văn Vũ

45701

MTT53DH1

KK QG

4

Nguyễn Văn Quyết

45649

VTT53DH

KK QG

6

Vũ Văn Tân

56434

VTT55DH

KK QG

7

Nguyễn Duy Ngọc

61618

BDA55DH

KK QG

2

Vũ Văn Dương

50009

DKT54DH1

KK QG

 

Một số hình ảnh đội tuyển Olympic Cơ học kỹ thuật trường Đại học Hàng Hải Việt Nam.

Các thầy cô bộ môn Cơ học tổ chức liên hoan cho các em và gặp mặt đội tuyển Olympic Cơ học kỹ thuật tại nhà hàng Phương Đông, động viên và dặn dò các em sinh viên trước khi đi thi cấp quốc gia tại Đại học Kiến trúc Hà nội.

Ngày 16/4/2016 Các thầy cô dẫn đoàn và các em sinh viên Olympic Cơ học chụp ảnh tại sảnh nhà A1 trường Đại học Hàng Hải Việt Nam chuẩn bị đi Hà Nội dự thi.

 

 

Toàn đội Olympic Cơ học kỹ thuật năm 2016 chụp ảnh tại sảnh nhà A1 Đại học Hàng Hải Việt Nam.

 

 

Ngày 17/4/2016 Tổ chức thi Olympic Cơ học bao gồm các môn thi:

1.     Cơ học kỹ thuật

2.     Sức bền vật liệu

3.     Cơ học kết câu

4.     Thủy Lực

5.     Cơ học đất

6.     Nguyên lý máy

7.     Chi tiết máy

8.     Ứng dụng tin học trong Cơ học

Địa điểm thi tại các trường:  

-         Khu vực phía bắc tại trường Đại học Kiến trúc Hà nội.

-         Khu vực miền trung tại trường Đại học Bách khoa- Đại học Đà nẵng.

-          Khu vực phía nam tại trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh.

Hình ảnh các thầy và các em sinh viên chụp ảnh tại trường Đại học Kiến trúc Hà nội trước khi vào phòng thi.

Hình minh họa: