[vn]

Cuộc thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc năm 2017 diễn ra trong 4 ngày, từ 20 đến 23-4 tại Trường Đại học Tân Trào, Tuyên Quang với hơn 300 sinh viên của 44 đội tham dự.

Năm nay, đội tuyển Olympic Vật lý của Trường Đại học Hàng Hải lần đầu tiên tham dự và đã mang về thành tích cho trường.

Trải qua 3 phần thi gồm: Giải bài tập, Thực nghiệm, Trắc nghiệm, đội tuyển Olympic Vật lý của Nhà trường đã đạt giải Ba đồng đội và 6 giải cá nhân, gồm: 03 giải ba và 03 giải khuyến khích. Cụ thể:

* Giải trắc nghiệm:

1. Đỗ Việt Đức, lớp ĐTĐ57ĐH - giải Ba

2. Nguyễn Khánh Dư, lớp TĐH57ĐH - giải Ba

3. Bùi Quang Việt, lớp KMT56ĐH - giải Ba

* Giải thực nghiệm:

1. Phùng Thế Phúc, lớp CĐT57ĐH - giải Khuyến khích

2. Nguyễn Văn Toàn, lớp KPM57ĐH - giải Khuyến khích

* Giải bài tập:

1. Đoàn Văn Nguyên, lớp CNT57ĐH - giải Khuyến khích

Cuộc thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc là hoạt động thường niên do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hội Vật lý Việt Nam tổ chức nhằm góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng dạy và học môn Vật lý tại các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện. Qua đó, tìm kiếm phát hiện tài năng trẻ trong lĩnh vực Vật lý, đồng thời giúp các em sinh viên yêu thích môn học này có điều kiện tiếp xúc trao đổi, chia sẻ đam mê học tập và nghiên cứu.

Dự kiến Cuộc thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ XXI năm 2018 sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Đồng Nai.

[/vn][us]

The national physics competition 2017 took place in 4 days, from 20-23 in April at Tan Trao University in TuyenQuang with more than 300 students from 44 teams.

This year, the Physics Olympic team of Maritime University achieved good prizes.

Going through three parts of the competition: Problems solving, Experiment and Multiple-choice, the Physics Olympic team of Vietnam Maritime university has achieved a 3rd prize for team and 6 prizes for individuals, includes: 3 3rd prizes and 3 consolation prizes. Specifically:

* Multiple-choice prizes:

1. Do Viet Duc, ĐTĐ57ĐH – 3rd prize.

2. Nguyen Khanh Du, TĐH57ĐH – 3rd prize.

3. Bui Quang Viet, KMT56ĐH – 3rd prize.

* Experiment prizes:

1. Phung The Phuc, CĐT57ĐH – Consolation prize.

2. Nguyen Van Toan, KPM57ĐH – Consolation prize.

* Problems solving prize:

1. Đoan Van Nguyen, CNT57ĐH – Consolation prize.

The Physics Olympic competition is an annual activity which is held by Ministry of Education and Training, Vietnam’s Physical Society, universities and colleges in Vietnam. It aims to promote and enhance the teaching and studying quality of Physics in universities, colleges and academies; discover talented young individuals in term of Physics; help students who are fond of Physics to contact and share their passion of studying and researching Physics.

It is expected that the 21st Physics Olympic for national Vietnamese students in 2018 will be taken place in Dong Nai University.

[/us]

Header: 
[vn]Kết quả kỳ thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ XX năm 2017[/vn][us]The results of the 20th National Physics Olympic Competition in 2017[/us]
Hình minh họa: