Skip to content Skip to navigation

CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2017-2018

Kế hoạch hội nghị khoa học khoa Cơ sở cơ bản năm 2016

Khoa Cơ sở - cơ bản sẽ tổ chức hội nghị báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học vào lúc 7 giờ 30 sáng ngày 20/6/2016

Kính mời thầy cô và các em sinh viên quan tâm tới dự tại phòng hội thảo quốc tế số 1.


File đính kèm: