I. Lịch ôn tập:

- Cuối tháng 12:  Thông  báo kế hoạch về các hoạt động Olympic.

- Nửa đầu của tháng 1:  các bạn sinh viên đăng ký tham gia.

II. Lịch thi chọn đội tuyển

- Tháng 2: Tổ chức hướng dẫn ôn tập .

- Đầu tháng 3: Thi chọn đội tuyển cấp trường

- Tháng 3: Ôn tập cho đội tuyển được chọn

III. Lịch thi  và địa điểm thi chính thức

- Đầu tháng 4: Các đội tuyển lên đường dự thi tại các địa điểm theo quy định của ban tổ chức có thay đổi tùy theo từng năm.

IV. Thành tích đạt được qua các năm của đội tuyển Olympic Toán.    

STT

Năm

Địa điểm dự thi

Giảng viên dẫn đoàn

Thành tích

1        

1999

ĐH Giao thông VT Hà nội

Nguyễn Đức Trọng

Hoàng Văn Hùng

1 nhì, 1 ba,

2 khuyến khích

2        

2000

ĐH Thủy lợi

Hoàng Văn Hùng

1 nhất,

1 khuyến khích

3        

2001

ĐH Ngoại thương Hà nội

Hoàng Văn Hùng

1 khuyến khích

4        

2002

ĐH Kinh tế quốc dân HN

Hoàng Văn Hùng

Phạm Văn Minh

1 ba,

1 khuyến khích

5        

2003

ĐH Kỹ thuật Quân sự

Nguyễn Đức Trọng

Hoàng Văn Hùng

4 ba

6        

2004

Đại học Quy Nhơn

Hoàng Văn Hùng

4 ba,

1 khuyến khích

7        

2005

Đại học Sư Phạm Huế

Hoàng Văn Hùng

 1 ba,

1 khuyến khích

8        

2006

Đại học Đà Nẵng

Phạm Văn Minh

Nguyễn Thị Đỗ Hạnh

 2 ba, 2 khuyến khích

9        

2007

Đại học Vinh

Hoàng Văn Hùng

Nguyễn Thị Đỗ Hạnh

 1 nhì, 3 ba,

5 khuyến khích

10   

2008

Học viện Hải Quân, Nha Trang

Hoàng Văn Hùng

Nguyễn Thị Đỗ Hạnh

 2 nhất, 5 ba,

1 khuyến khích

11   

2009

Đại học Quảng Bình, Đồng Hới

Phạm Văn Minh

Nguyễn Đình Dương

 2 ba,

2 khuyến khích

12   

2010

Đại học Huế

Phạm Văn Minh

Nguyễn Thị Đỗ Hạnh

 2 nhì, 4 ba

13 

2011

Đại học Quy Nhơn

Nguyễn Thị Đỗ Hạnh

Phạm Quang Khải

 3 ba,

1 khuyến khích

14   

2012

Phú Yên

Hoàng Văn Hùng
Phạm Quang Khải

 3 nhì, 3 ba

15   

2013

Đại học Duy Tân, Đà Nẵng

Nguyễn Đình Dương
Phạm Quang Khải

 3 ba,

 1 khuyến khích

16   

2014

ĐH Phạm Văn Đồng – Quảng Ngãi

Đồng Xuân Cường
Phạm Quang Khải

 1 nhì, 3 ba,

1 khuyến khích

17   

2015

Đại học Huế, thành phố Huế

Đồng Xuân Cường
Phạm Quang Khải

 1 nhất, 1nhì,

 2 ba, 1 khuyến khích

18   

2016

Đại học Quy Nhơn, thành phố Quy Nhơn

Phạm Văn Minh

Đồng Xuân Cường

3 nhất, 1 nhì, 1 ba

19   

2017

Đại học Phú Yên, tỉnh Phú Yên

Phạm Quang Khải

Vũ Tuấn Anh

2 nhì, 2 ba, 1 khuyến khích

(Bảng A)

 

Hình minh họa: