Skip to content Skip to navigation

CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2017-2018

Cơ học

1. Kỳ thi Olympic

Bộ môn có 2 môn thi Olympic:  Cơ lý thuyết và ứng dụng tin học trong cơ học

- Hình ảnh các kỳ thi:

Đội tuyển Olympic Cơ lý thuyết năm 2015


- Thành tích đạt được qua các năm:

Kết quả thi Olympic môn Cơ thí thuyết

 

STT

Năm

Địa điểm dự thi

Giảng viên dẫn đoàn

Thành tích

1

2005

Đại học KTCN Thái Nguyên

Không nhớ

Giải ba đồng đội

2

2006

Học viện KTQS

Không nhớ

Không nhớ

3

2007

Đại học Bách Khoa Hà nội

Không nhớ

Không nhớ

4

2008

Đại học Thủy Lợi

Nguyễn Trung Khang

Không nhớ

5

2009

Đại học Hàng Hải Việt Nam

Nguyễn Trung Khang

Không nhớ

6

2010

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Nguyễn Trung Khang

02 giải nhì, 01 giải ba,

7

2011

Đại học Giao thông Vận tải

Nguyễn Trung Khang

Không nhớ

8

2012

Đại học Xây dựng

Trần Ngọc An

Giải ba đồng đội

9

2013

Đại học BK Hà Nội

Trần Ngọc An

01 giải ba, 05 giải KK

10

2014

Học viện KTQS

Nguyễn Hữu Dĩnh

01 giải ba, 03 giải KK

11

2015

Đại học Thủy Lợi

Nguyễn Hữu Dĩnh

01 giải ba, 02 giải KK

12

2016

Đại học Kiến trúc  - Hà Nội

Nguyễn Hữu Dĩnh

01 nhì, 01 ba, 05 Khuyến khích

13

2017

Đại học Công nghiệp Hà Nội

Nguyễn Hữu Dĩnh

3 ba, 2 khuyến khích

Kết quả thi Olympic môn ứng dụng tin học trong cơ học

TT

Năm

Địa điểm dự thi

Giảng viên dẫn đoàn

Thành tích

1

2012

Đại học Xây dựng

Hoàng Mạnh Cường

Giải nhì đồng đội

 

2

2013

Đại học BK Hà Nội

Hoàng Mạnh Cường

Giải nhì đồng đội

 

3

2014

Học viện KTQS

Hoàng Mạnh Cường

01 giải ba, 01 giải KK

4

2015

Không dự thi

 

 

5

2016

Không dự thi

 

 

6

2017