Bài giảng Olympic Đại số

Các em sinh viên có thể tham khảo bài giảng sau đây về các kiến thức sử dụng cho kỳ thi Olympic Đại số Sinh viên cấp quốc gia. Hiện nay các nội dung về Đại số dạy trong các học phần Toán cao cấp và Toán chuyên đề chỉ dừng lại ở chương 1, vì vậy sinh viên dự thi Olympic Đại số phải học bổ sung thêm các chương còn lại.

 

Chuyên ngành: 
Bộ môn: